Ads Top

Verduurzaming grote uitdaging Nederlandse landbouw

Over de toekomst van de landbouw in Nederland wordt fel gediscussieerd. Een kanteling van het debat is nodig om verduurzaming in de volle breedte van de land- en tuinbouw versneld te laten plaatsvinden. Alleen dan kan er ook over twintig jaar sprake zijn van een gewaardeerde en vitale agrarische sector in Nederland. Dit stelt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies 'Ruimte voor duurzame landbouw' dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.
De Rli onderschrijft zowel de grote zorgen die bestaan over ontwikkelingen in de land- en tuinbouw als het nationale en internationale belang van de sector. Zorgen over volksgezondheid en dierenwelzijn, verschralend landschap en milieuvervuiling zetten de landbouw onder druk. Gelijktijdig is de sector met zijn bijdrage aan het agrofoodcomplex, ondernemerschap, handel, logistiek innovatie en het Nederlandse landschap van nationaal belang.
Wil de landbouw echter over twintig jaar nog steeds bestaansrecht hebben, dan zal de sector versneld en vergaand moeten verduurzamen. In zijn advies maakt de raad onderscheid in drie bedrijfsvormen: grondgebonden landbouw, gebouwgebonden en stedelijk georiënteerde landbouw. Elke bedrijfsvorm heeft zijn eigen duurzaamheidsopgave: economische, sociaal en/of ecologisch. De discussie over welke vorm van landbouw het duurzaamst is, werkt verlammend en leidt niet tot de gewenste en haalbare verduurzaming van de hele sector.
De raad roept overheden, sector en Ngo's op om belemmeringen voor verduurzaming van de land- en tuinbouw weg te nemen. Hiertoe moet een uitvoeringsgerichte strategie opgesteld worden voor de ontwikkeling van de landbouw, waarin het maatschappelijke belang leidend wordt gemaakt. De toepassing van kennis- en innovatie moet verbreed worden en nieuwe allianties gezocht. Overheden moeten ruimte durven geven aan de verschillende vormen van landbouw, zolang deze voldoen aan gestelde duurzaamheidseisen. Wetten en regels die verduurzaming van de sector hinderen moeten worden geschrapt. De overheid moet zorgen voor een permanente dialoog tussen samenleving en sector leidend tot meer wederzijds begrip en respect.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.