Ads Top

Opening strategische researchunit voor toekomstig elektriciteitsnet

Energiekennisbedrijf DNV KEMA heeft een strategisch onderzoekscentrum in Arnhem geopend dat zich exclusief zal toeleggen op de verdere, wereldwijde ontwikkeling van intelligente elektriciteitsnetten (smart grids) en mega-elektriciteitsnetten (super grids). Beide technologische ontwikkelingen vormen een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de toekomstige energievoorziening waarin de vraag naar elektriciteit en het aandeel duurzame energie fors hoger zullen zijn dan momenteel het geval is. Voor zover bekend, is het onderzoekscentrum van DNV KEMA het eerste centrum ter wereld dat de samenhang tussen smart grids en super grids onderzoekt en zich richt op beide technologieën.
De groei van de elektriciteitsvraag en toename van het aandeel duurzame energie vereisen wereldwijd significante aanpassingen van elektriciteitsnetwerken. Smart grids en super grids spelen hierin een essentiële rol. Terwijl smart grids de sterke groei van decentrale en lokale elektriciteitsopwekking mogelijk maken – waarbij consumenten steeds meer zelf in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien – faciliteren super grids het bulktransport van energie via mega-elektriciteitsnetten over lange afstand op een ultrahoogspanningsniveau van 800.000 volt en hoger.
“Het succes van de transitie naar een duurzaam energiesysteem is in sterke mate afhankelijk van de manier waarop de bestaande en nieuwe energiesystemen op elkaar aansluiten. Elektriciteitsopwekking uit duurzame bronnen is substantieel anders dan elektriciteitsopwekking uit conventionele bronnen”, aldus Theo Bosma, hoofd van het strategisch onderzoekscentrum. “Met de opening van het strategisch onderzoekscentrum voor smart grids en super grids in Arnhem werkt DNV KEMA aan de methoden en hulpmiddelen die nodig zijn om aan de toenemende vraag naar elektriciteit te voldoen en de integratie van grootschalige duurzame energie in de netwerken te faciliteren. Er bestaat wereldwijd behoefte aan extra capaciteit en modernisering van de elektriciteitsinfrastructuur om überhaupt en op een slimmere manier aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen.”
In het centrum zullen specialisten van DNV KEMA samenwerken met klanten, wetenschappers en andere specialisten uit de internationale energiegemeenschap om onderzoekservaringen in praktische oplossingen te vertalen. Het faciliteren van de verschillende energiebronnen voor het elektriciteitsnetwerk vereist aanzienlijke investeringen in kennisontwikkeling, testen en het opzetten van proefprojecten. In november 2012 kondigde DNV KEMA al een investering van EUR 70 miljoen aan voor de uitbreiding van zijn kortsluitlaboratorium om componenten van super grids te kunnen testen.
Volgens de World Energy Outlook 2012 van het Internationaal Energieagentschap zal de wereldwijde vraag naar elektriciteit tegen 2035 met meer dan 70 procent toenemen. Deze groei komt vooral van landen buiten de OESO; meer dan de helft alleen al van China en India. Volgens hetzelfde rapport zal de elektriciteitsopwekking uit duurzame energiebronnen tegen 2035 bijna drie keer zo hoog zal zijn als in 2010; het aandeel van elektriciteit uit duurzame energie in de totale elektriciteitsopwekkingmix zal toenemen van 20% tot 31%. Ook andere gezaghebbende bronnen duiden op een forse groei van zowel de elektriciteitsvraag als het aandeel duurzame energie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.