Ads Top

Stabiel resultaat Enexis in 2012

Netbeheerder Enexis realiseerde in 2012 een nettowinst van 229,1 miljoen euro (2011: 229,4 miljoen). De netto-omzet nam toe tot 1.367,0 miljoen (2011: 1.314,6 miljoen), met name als gevolg van een beperkte stijging van de tarieven. De kosten stegen met name door een stijging van de gemiddelde leeftijd van pensionering.
De totale investeringen beliepen in 2012 in totaal 504 miljoen euro (2011: 445 miljoen).
Het aantal storingsminuten in het elektriciteitsnetwerk van Enexis lag met gemiddeld
21,6 minuten (2011: met 18,9 minuten een historisch lage uitvalduur) per aansluiting in lijn met het meerjarig gemiddelde. Landelijk lag het aantal storingsminuten in 2012 gemiddeld op 27 minuten. De gasnetten van Enexis toonden een uitvalduur van gemiddeld 36 seconden (2011: 69 seconden). Landelijk was de gemiddelde uitvalduur 64 seconden per aansluiting.
'Wij hebben stevig ingezet op het versterken van de dienstverlening aan de klant', zegt Han Fennema, voorzitter van de Raad van Bestuur. 'Zo is de informatieverstrekking aan onze klanten over storingen verbeterd en het aansluitproces wordt vereenvoudigd. Ook investeren wij in verduurzaming, bijvoorbeeld van onze kantoren. En door ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap van medewerkers worden wij als werkgever steeds aantrekkelijker.'
Het klimaatbeleid van Enexis is in 2012 verder aangescherpt volgens de aanpak van de 'Trias Energetica'. Hierin staan onder andere reductiemaatregelen centraal. Zo is er 5 procent minder elektriciteit verbruikt in de kantoren. Daarnaast is de benodigde elektriciteit die Enexis inkoopt, bijvoorbeeld ter dekking van het energieverlies in de elektriciteitsnetten, duurzaam opgewekt. Verder is de uitstoot, als gevolg van activiteiten waarvoor geen duurzame alternatieven zijn, gecompenseerd door de aankoop van 'Gold Standard' certificaten. Dit klimaatbeleid maakt Enexis in de kernactiviteiten CO2-neutraal.
Enexis is zich bewust van haar publieke taak en maatschappelijke rol. Voor haar klanten houdt Enexis de stijging van de kosten van energietransport en meterkosten beperkt. In 2012 heeft Enexis slechts een beperkt deel (2,5%) van de maximaal toegestane tariefverhoging (8,4%) doorberekend aan haar klanten. Dit beleid is in 2013 gecontinueerd met een tariefstijging van 2,2% waar de toegestane verhoging is vastgesteld op 6,7%. Door deze keuzes heeft Enexis over 2012 en 2013 in totaal ruim EUR 200 miljoen minder in rekening gebracht, hetgeen rechtstreeks ten goede komt aan de bestedingsruimte van onze klanten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.