Ads Top

TU Delft investeert in windenergie

De TU Delft gaat extra investeren in het interfacultaire onderzoeksinstituut op het gebied van windenergie, DUWIND. Deze impuls stelt DUWIND in staat om het windenergieonderwijs uit te breiden, nieuwe interfacultaire onderzoeksprojecten op te zetten en de samenwerking met industriële partners te versterken. Directeur Gijs van Kuik: “Hierdoor kunnen we beter tegemoet komen aan de groeiende vraag naar kennis, innovatie en ingenieurs op windenergiegebied vanuit de markt.” Het TU Delft Windenergie Instituut DUWIND 2.0 wordt op 12 maart feestelijk geopend tijdens een bijeenkomst over windenergieonderwijs van de toekomst.
Het interfacultaire onderzoeksinstituut op het gebied van windenergie, DUWIND, opgericht in 2000, bundelt het werk van 40 promovendi en 25 wetenschappelijke staf uit vijf faculteiten. Uit de samenwerking zijn innovaties voortgekomen zoals een windturbine zonder tandwielkast, profielen van rotorbladen die wijdverspreid worden toegepast door fabrikanten en een zelfregelende windturbine die zijn eigen vorm kan aanpassen aan de windsnelheid en – richting. Samen met Europese partners is een drijvende windturbine ontworpen, die op dinsdag 12 maart bij onderzoeksinstituut Marin in Wageningen wordt gedemonstreerd.
Directeur Gijs van Kuik: “Door deze extra investeringen kunnen we van DUWIND ‘DUWIND 2.0.’ maken.” Het instituut gaat onder meer het windenergieonderwijs bundelen en uitbreiden. Van Kuik: “Er is in de markt een sterk toenemende vraag naar ingenieurs met verstand van windenergie. Bovendien groeit de vraag van studenten naar windenergiespecialisaties. Voor de Europese masteropleiding windenergie die we vorig jaar zijn gestart met partneruniversiteiten uit Noorwegen, Duitsland en Denemarken kregen we meer dan 170 aanmeldingen.“ Na selectie en beurstoekenningen begon een mooi eerste lichting van 37 studenten. De ambitie is om naar 110 studenten toe te groeien.”
Van Kuik wil deze impuls ook aangrijpen om het onderwerp windenergie opnieuw stevig op de Nederlandse politieke en economische agenda zetten. Van Kuik: “Nederland heeft alles in huis voor offshore windenergie: een ondiepe zee, havens, offshore industrie, infrastructuur en kennis maar toch lijkt de wil te ontbreken om van Nederland een groots windenergieland te maken.” Slechts 4% van het Nederlandse elektriciteitsgebruik komt uit windenergie. Volgens Van Kuik kan dit groeien naar enkele tientallen procenten.” DUWIND 2.0. kan hieraan een bijdrage leveren door samen met instituten als ECN en Marin onderzoeksprojecten te initiëren en de samenwerking met industriële partners te versterken.
Windenergie is niet het enige onderwerp waarin de TU Delft extra investeert. Andere instituten zijn het TU Delft Instituut voor Procestechnologie, het TU Delft Robotics Institute, het TU Delft Transport Instituut en het TU Delft Climate Institute.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.