Ads Top

Argumentatiekaart schaliegas voor publiek debat

Op 19 februari is in het Europees Parlement de Europese Schaliegas Argumentenkaart van TNO gelanceerd. De Argumentenkaart bevat de voor- en tegenargumenten van schaliegasproductie in de EU-lidstaten. De kaart vormt daarmee een basis voor een open discussie en helpt de gebruiker een gebalanceerde afweging te maken. De Europese Schaliegas Argumentenkaart is een gezamenlijke productie van TNO met de Argumentenfabriek, internationale stakeholders uit de publieke en private sector, overheid, NGO’s en kennisinstellingen.
“Op dit moment is in verschillende EU-lidstaten het publieke debat gaande op dit onderwerp en is een onafhankelijk overzicht van de argumenten belangrijk om partijen te helpen overeenstemming te bereiken” volgens Lambert van Nistelrooij, lid van het Europees Parlement namens het CDA . “De Europese Schaliegas Argumentenkaart leent zich hier uitstekend voor, omdat deze is ontwikkeld door onafhankelijke innovatieorganisatie TNO samen met de Argumentenfabriek en in volledige gezamenlijkheid met internationale stakeholders uit de publieke en private sector, overheid, NGO’s en kennisinstellingen.”
René Peters, directeur gastechnologie bij TNO, benadrukt dat eerst de risico’s van schaliegaswinning onderzocht moeten worden. Daarbij is onderzoek naar alternatieve winningsmethoden wenselijk, zowel om de kosten te verlagen als om de risico’s te verkleinen. “Er is discussie over de voor- en nadelen van schaliegas. Dat is goed. TNO vindt dat er niet ongefundeerd moet worden besloten om wel of niet tot schaliegaswinning over te gaan. Daarom heeft TNO het initiatief genomen om de onafhankelijke Argumentenfabriek het proces te laten begeleiden om met diverse internationale stakeholders uit de publieke en private sector zoals overheid, NGO’s en kennisinstellingen te inventariseren welke voor- en nadelen er aan te geven zijn. Daarbij hebben we geconstateerd dat we een heleboel niet weten. Als blijkt dat bepaalde aspecten niet of onvoldoende op de argumentenkaart zijn aangegeven, dan wordt de argumentenkaart daarop aangepast. Ons doel is om alle argumenten onbevooroordeeld op een rij te hebben. Zonder daarbij aan te geven hoe belangrijk of zwaarwegend een argument is”.
Andreas Hübner (GFZ Potsdam – Duits Onderzoekscentrum voor Geowetenschappen): “De versie van de argumentenkaart voor de Europese lidstaten is uiterst nuttig voor een evenwichtige en transparante discussie. Het is een ideale aanvulling op ons op wetenschap gebaseerde communicatie- en netwerkproject Shale Gas Informatie Platform SHIP. De kaart vergemakkelijkt een goed gefundeerde besluitvorming op lokaal, nationaal en Europees niveau.”
Schaliegas is aardgas dat “opgesloten” zit in kleisteenlagen in de ondergrond. Deze lagen worden ook wel ‘schalies’ genoemd. In een aantal landen van de EU zit schaliegas in de grond wat de mogelijkheid biedt om dit te winnen en te gebruiken als brandstof. Over de winning van schaliegas is veel discussie en is in enkele landen het verboden (bv. Frankrijk). De discussie speelt niet alleen op nationaal niveau, maar is belangrijk voor de hele EU. Daarom heeft TNO het initiatief genomen om alle argumenten voor en tegen schaliegas in kaart te brengen door middel van een Argumentenkaart.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.