Ads Top

Nipte meerderheid in PS Gelderland voor motie tegen winning schaliegas

Met een stemverhouding van 28 voor en 27 tegen hebben Provinciale Staten van Gelderland in hun vergadering van 20 maart een motie over de winning van schaliegas aangenomen. In de motie wordt gesteld dat 'de winning van onconventionele gassen niet past in de Gelderse visie op duurzaam gebruik van de ondergond zolang de consequenties niet helder in beeld zijn gebracht'.
Boren naar schaliegas; foto groenelus.nlDe partijen die zich achter deze motie stellen, vrezen vooral de risico’s van de verontreiniging van drink- en grondwater. Er zijn voldoende alternatieven. Bovendien vinden zij dat door de winning van schaliegas de omslag naar duurzame energie wordt doorkruist.
Sommige partijen willen nu nog geen uitspraak doen. Zij vinden dat eerst gewacht moet worden op het onderzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) over de voor- en nadelen van de winning. Dit rapport wordt vlak voor de zomer verwacht. Dan kan er met kennis van zaken over het onderwerp worden gedebatteerd. Gedeputeerde Annemieke Traag vindt dat de ingediende motie het standpunt van het college ondersteunt. De voorgestelde expertmeeting in het najaar, na het uitkomen van het rapport van EZ, juicht zij toe.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.