Ads Top

Nederlandse kern- en kolencentrales dicht vóór 2020

Alle Nederlandse kolencentrales en de kerncentrale in Borssele kunnen dicht vóór 2020. Dat concludeert het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) op basis van een gedetailleerde scenariostudie in opdracht van Greenpeace. ‘Nederland stoot volgens dit scenario in 2020 maar liefst 30 procent minder CO2 uit ten opzichte van 1990’, stelt Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. ‘Dat is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan, want de realiteit is dat de uitstoot van CO2 in Nederland sinds 1990 alleen maar is gestegen.’
Met deze studie laat Greenpeace zien dat het technisch prima haalbaar is om in 2050 grotendeels van onze verslaving aan kernenergie, kolen, olie en gas af te komen als we nú vol inzetten op zonne- en windenergie en energiebesparing. Nederland kan tegen die tijd voor meer dan 71 procent op schone energie draaien. Wijnhoven: ‘Dat percentage kan nog flink omhoog, als nieuwe technieken ontdekt worden of de hoeveelheid duurzame biomassa straks meevalt. Maar we rekenen ons nog niet rijk. Als we nu al zien dat hele boomstammen uit Canada of Scandinavië in onze kolencentrales verdwijnen, dan hebben wij nog grote twijfels bij de beschikbare hoeveelheid duurzame biomassa.’
Dankzij de inzet van schone energie is de Nederlandse CO2-uitstoot in 2050 wél met een spectaculaire 86 procent gedaald. Wijnhoven: ‘Dan hoeft Nederland dus niet langer onderaan allerlei klimaatlijstjes te bungelen als het gaat over schone energie en CO2-uitstoot, want laten we eerlijk zijn: de overheid heeft de afgelopen tien jaar helemaal niets gedaan voor het klimaat. Het beleid van het kabinet Rutte I heeft de bouw van welgeteld twee windmolens in Nederland.opgeleverd.’
Greenpeace heeft opdracht gegeven voor de Duitse studie in het kader van de onderhandelingen in de Sociaal Economische Raad (SER) voor een nationaal energieakkoord. Greenpeace neemt op dit moment deel aan die onderhandelingen. Het akkoord, dat in juni wordt verwacht, moet het kabinet antwoord geven op de vraag hoe Nederland snelle doorbraken kan bereiken om onze energievoorziening schoon te maken. Wijnhoven: ‘In de SER onderhandelt Greenpeace onder meer met het bedrijfsleven over de doelstelling van dit kabinet om in 2020 16 procent schone energie in Nederland op te wekken. Deze studie laat zien dat dit haalbaar is. De overgang naar schone energie in Nederland is te lang gedwarsboomd. Greenpeace wil over haar schaduw heen stappen in de onderhandelingen voor een nationaal energieakkoord, maar verwacht dat ook van anderen. Nu is het moment de handen ineen te slaan.’
Het rapport toont ook aan dat de kosten van de elektriciteitsproductie in 2050 5 procent lager kunnen zijn dan wanneer we doorgaan op dezelfde voet. Wijnhoven: ‘De economie en de werkgelegenheid zijn gebaat bij de omslag naar schoon. In Duitsland werken er al 380.000 mensen in de schone energiesector’
Met het verschijnen van het energiescenario begint Greenpeace de campagne Mission Possible. ‘De omslag naar een economie die vrijwel draait zonder gas, olie, kolen en kernenergie is een Mission Possible’, zegt Wijnhoven. ‘Via www.greenpeace.nl/missionpossible roepen we bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.