Ads Top

Energieverbruik umc’s kan veel efficiënter

De energie-efficiency van de acht Nederlandse Universitair Medische Centra (umc’s) kan met 50 procent verbeteren. Goed voor een besparing van maar liefst 20 miljoen euro per jaar. En vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die alle windmolens op de Noordzee jaarlijks produceren. Dat concluderen de umc’s en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in een onderzoek om de umc’s zuiniger en duurzamer te maken.
De umc’s hebben steeds meer energie nodig. De vraag naar medische zorg groeit en tegelijkertijd wordt de zorg steeds complexer, waardoor er meer apparaten nodig zijn. Om te voorkomen dat de energiekosten de pan uit rijzen moet de bedrijfsvoering energiezuiniger en duurzamer worden. En die mogelijkheden zijn er volop, concluderen de umc’s.
De umc’s hebben in het kader van de Meerjaren Afspraken Energie Efficiency (MJA3) met elkaar afgesproken om alles op alles te zetten om de gewenste besparingen te realiseren en het dus niet alleen bij ‘plannen’ te laten. De afspraken houden onder meer in dat de umc’s intensiever gaan samenwerken met elkaar en met het bedrijfsleven en dat zij hun kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing onderling actiever delen. Alleen dan is het mogelijk om de energie-efficiency in de keten te verbeteren.
De afspraken in het kader van MJA3 zijn gemaakt met Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. De NFU heeft het onderzoek en de daaraan gekoppelde afspraken inmiddels aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit ministerie is verantwoordelijk voor energiebesparing binnen de gebouwde omgeving, waar ook de acht umc’s onder vallen.
Het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam is op dit moment al bezig met een unieke aanzet, door de verschoning van het beddengoed uit te besteden aan marktpartijen, die daarbij zelf op zoek gaan naar de meest energie-efficiënte aanpak. ‘Het EMC formuleert de prestatie-eisen maar laat de aanpak aan de markt over. Dit is de richting die we op moeten’, zegt bestuurslid Herman Bol van het UMC Utrecht en in die hoedanigheid verbonden aan NFU. Ook andere sectoren zoals techniek kunnen bijdragen aan energiebesparing in de zorg. Zo kunnen umc’s de opslag van medische data clusteren en kan een reis naar het ziekenhuis achterwege blijven door zorg op afstand en het gebruik van iPads voor hulpvragen.
Het VUmc te Amsterdam heeft recent de koelmachines de deur uit gedaan. Deze koelmachines hielden onder meer de polikliniek op een aangename temperatuur. Inmiddels is VUmc overgestapt op een superduurzame koelmethode: steenkoud water onderuit de Nieuwe Meer wordt opgepompt en houdt nu delen van het ziekenhuis koel. Goed voor 50% minder CO2-uitstoot.
Volgens de umc’s en de NFU is het mogelijk met tal van maatregelen in 2030 een energie-efficiencyverbetering in de keten te halen van 50 procent ten opzichte van 2005. Dit vergt een organisatorische inbedding, waardoor er een voedingsbodem ontstaat voor duurzame innovaties. Hiervoor is het belangrijk dat duurzaamheid binnen de umc’s breed wordt gedragen en dat ze waar dat kan ook zelf maatregelen doorvoeren, zoals duurzame luchtbevochtiging en het hergebruik van materialen bij nieuwbouw. ‘Bewustwording van de noodzaak van verduurzaming van de zorg is een belangrijke randvoorwaarde om tot de 50 procent efficiencyverbetering te komen’, aldus bestuurslid Herman Bol.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.