Ads Top

Huishouden in 2012 gemiddeld 27 minuten zonder stroom

Een Nederlands huishouden had in 2012 gemiddeld 27 minuten geen stroom en 1 minuut en 4 seconden geen gas als gevolg van een storing. Dat blijkt uit de jaarlijkse gas- en stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Deze cijfers liggen iets hoger dan het jaar ervoor. De betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitsnet is wel iets beter (3 procent) dan het vijfjaarlijks gemiddelde. De beschikbaarheid van elektriciteit is in Nederland met 99,996 procent ook beter dan in de meeste ons omringende landen. In totaal zijn 8,0 miljoen huishoudens en bedrijven op het Nederlandse elektriciteitsnet aangesloten en 7,1 miljoen op het gasnet.
De belangrijkste oorzaak van stroom- en gasonderbrekingen is nog steeds graafwerk. Bij het gasnet ligt het percentage op 30 procent. Op het laagspanningsnet is 29 procent van alle storingen veroorzaakt door graafschade. Daarnaast komen in het elektriciteitsnet sluimerende storingen voor die het gevolg zijn van graafschades in het verleden. Op middenspanningsniveau is overigens een daling van het aandeel graafschades in de storingen te zien. Op hoogspanningsniveau komen graafschades nauwelijks voor omdat deze netten zich voor een belangrijk deel bovengronds bevinden.
Uit de door de onafhankelijke bureaus KIWA en Movares Energy samengestelde cijfers blijkt, dat een gemiddelde elektriciteitsstoring vorig jaar 85 minuten duurde. Dat is iets meer dan het vijfjarig gemiddelde van 82 minuten. Daar staat tegenover dat het aantal getroffen klanten per onderbreking lager ligt. In 2012 hadden gemiddeld 129 klanten last van een stroomstoring. Een daling ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde dat op 138 klanten ligt.
Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. De netbeheerders investeren de komende jaren in nieuwe technologie zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen. Ondanks de ruim twee miljard euro die de netbeheerders jaarlijks investeren zijn stroomstoringen door (externe) oorzaken en incidenten helaas nooit helemaal uit te sluiten.
De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hoog in vergelijking met andere landen, zo blijkt uit cijfers van Europese toezichthouders. De gemiddelde beschikbaarheid van elektriciteit is 99,996 procent. In de meeste andere Europese landen is de stroomuitval per huishouden al gauw meer dan twee keer zo hoog als in Nederland. De gas- en stroomstoringscijfers worden nader uitgewerkt en toegelicht in openbare rapporten die in mei op de website van Netbeheer Nederland verschijnen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.