Ads Top

Steeds meer initiatieven om energie te besparen en op te wekken

Amsterdammers nemen steeds vaker het initiatief om energie te besparen en op te wekken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2012 van het gemeentelijke programmabureau Klimaat en Energie dat het college van B&W heeft besproken. De gemeente wil zoveel mogelijk van dit soort initiatieven mogelijk maken, bijvoorbeeld door het creeren van de juiste randvoorwaarden en door het faciliteren van concrete projecten.
Steeds meer burgers en bedrijven in Amsterdam nemen uit eigen beweging de stap om energie te besparen of zelf op te wekken. De gemeente blijft dat ondersteunen, maar neemt ook nieuwe initiatieven om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo zal wethouder Van Poelgeest in gesprek gaan met Amsterdamse
 bedrijven die het meeste energie verbruiken om te kijken wat de mogelijkheden voor besparing zijn. Er komt een Zonvisie waarin staat hoe Amsterdam de snelle opkomst van zonne-energie in Amsterdam gaat stimuleren. En rond de zomer kunnen bewonersinitiatieven en ondernemers leningen aanvragen
 voor innovatieve energieprojecten.
Particulieren die willen investeren in energiemaatregelen kunnen nu al voor een lening bij de gemeente terecht. De digitale loketten Amsterdam Bespaart Energie en Duurzaam Ondernemen in Amsterdam bieden onafhankelijke informatie over energiebesparing aan bewoners en bedrijven. Bij sommige,
 meer innovatieve, projecten biedt de gemeente een steuntje in de rug. Afgelopen oktober is bijvoorbeeld een pilot gestart met 330 zonnepanelen op drie VVE's in Amsterdam waarbij de opgewekte zonnestroom volledig wordt verrekend met het energieverbruik van de huishoudens. Zo kunnen de bewoners zelf schone energie opwekken onder dezelfde voorwaarden als iemand in een eengezinswoning.
Hiermee lopen de VVE's vooruit op landelijke wetgeving die het pas begin 2014 mogelijk maakt om in collectief verband duurzame energie op te wekken onder gunstige financiele voorwaarden. Daarnaast streeft de gemeente naar het verdubbelen van het aantal windmolens in de stad. Daarmee zou ongeveer een derde van alle huishoudens in de stad met windmolens van elektriciteit worden voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat Amsterdamse bewoners en bedrijven mede eigenaar van de windmolens kunnen worden.
Tot slot heeft het college kennis genomen van de CO2 uitstoot cijfers voor het jaar 2011. Deze cijfers zijn gebaseerd op het energieverbuik van bewoners, bedrijven en het verkeer en vervoer in de stad. Daaruit blijkt dat de gemiddelde uitstoot per inwoner in 2011 licht is gedaald. Maar doordat
 het aantal inwoners en de economie groeiden, is de totale hoeveelheid CO2 licht toegenomen (0,83%) ten opzichte van 2010. Van 2009 naar 2010 was deze toename nog 1,5%. De stijging van 2011 is net als in 2010 het gevolg van een toename van het zakelijke elektriciteitsgebruik. Bedrijven zijn wel minder gas gaan verbruiken. Amsterdamse particulieren gebruiken samen al enkele jaren ongeveer dezelfde hoeveelheid elektriciteit en gas. De uitstoot door verkeer en vervoer in Amsterdam is licht gedaald.

1 opmerking:

  1. Goede zaak. Er zijn ook steeds meer oplaadpunten te vinden in Amsterdam waardoor de uitstoot verder zal dalen. Een overzicht van de oplaadpunten is te vinden op www.laad.nl

    BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.