Ads Top

Productie hernieuwbare elektriciteit stijgt licht

De productie van hernieuwbare elektriciteit was volgens het CBS 12,2 miljard kWh in 2012. Dat komt overeen met ruim 10 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland en was iets meer dan in 2011. De elektriciteitsproductie uit wind nam toe, de productie uit biomassa bleef gelijk.
In de Noordzee staan twee windparken met een totale capaciteit van 228 megawatt. Op land staat 2 203 megawatt. De overheid streeft naar 6 duizend megawatt op land in 202
Bijna 60 procent van de productie van hernieuwbare elektriciteit komt uit biomassa. Het gaat daarbij om het verbranden van organisch afval in afvalverbrandingsinstallaties, het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales, de productie van elektriciteit uit biogas en overige biomassaverbranding.
De productie van hernieuwbare elektriciteit uit het meestoken in centrales nam wat af in 2012, terwijl die uit afvalverbranding en overige biomassaverbranding juist wat toe nam. De capaciteit van de installaties voor elektriciteit uit biomassa bleef ongeveer gelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.