Ads Top

Zwolle ziet kansen in deelname onderzoeksproject geothermie

Gemeente Zwolle doet graag mee aan een Europees onderzoeksproject dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling van geothermische energie uit dunne aardlagen.  Het college heeft hiervoor een intentieverklaring opgesteld en ingediend bij TNO, de trekker van het project. Onderdeel van het onderzoek is een proefboring en, als deze succesvol blijkt, ook een tweede boring.

Het onderzoeksproject Enhancing REServoirs in Urban deveLopmenT, afgekort RESULT, is onderdeel van het Europees subsidieprogramma Geothermica. Binnen RESULT werken Engie (operator), Huisman (boorbedrijf) en TNO (initiator en trekker) samen in een consortium. Volgens TNO is locatie Zwolle erg passend bij het doel van  RESULT: dunne aardlagen met mogelijkheden voor geothermie geschikt te maken voor aardwarmtewinning en gebruik. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft aangegeven ook toe te willen treden tot het consortium. De subsidie voor het onderzoeksproject bedraagt maximaal 5,5 miljoen euro. Het overige deel wordt geïnvesteerd door partijen in het consortium. De totale investeringen kunnen oplopen tussen de 10 en 15 miljoen euro.

Gemeente Zwolle ziet in deelname aan het onderzoeksproject kansen om de ontwikkeling van geothermie in Zwolle naar een volgende fase te brengen. Een proefboring geeft uitsluitsel over de beschikbare hoeveelheid warmte van de beoogde geothermiebron (de bronvermogens). Hierover blijft onzekerheid bestaan nadat er verschillende geologische onderzoeken zijn gedaan om de vermogens van de bron te bepalen.

Als Zwolle wordt geselecteerd om te mogen deelnemen aan RESULT en de boringen zijn succesvol, dan is op de plek van de twee putten een bovengrondse installatie nodig. Over de plek van deze installatie in het gebied Dijklanden heeft de klankbordgroep geothermie nagedacht. In de klankbordgroep zitten bewoners en omwonenden van het gebied. De klankbordgroep is unaniem in haar voorkeur, namelijk de boerderij op de hoek Urksteeg / Peterkampweg waar nu tijdelijk de Zwolse Stadslanderijen zitten. De klankbordgroep ziet kansen om de bovengrondse installatie in te passen in het agrarisch landschap. Ook ziet ze mogelijkheden voor een combinatie met stadslandbouw en een informatiecentrum voor bezoekers aan de geothermiebron. Het college kan zich vinden in de voorkeurslocatie van de klankbordgroep en brengt deze in als mogelijke boorlocatie voor RESULT.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.