Ads Top

Universiteit Twente start Green Hub Twente

De Universiteit Twente start in September 2020 de Green Hub Twente. De hub, mede een initiatief van een groep studenten, wordt het centrale punt waar alle kennis en initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de UT bij elkaar komen, zodat ze elkaar versterken en verder helpen. Ook gaat de hub ideeën om onderwijs, onderzoek en operationeel management van de UT duurzamer te maken ondersteunen en uitwerken. De Hub krijgt een plek in de Bastille en wordt gerund door studenten, ondersteund door een vaste coördinator.

Het voorstel voor de oprichting van de Green Hub Twente is mede afkomstig van studenten Wytze Haan, Jordan Raß, Janik Gerlach en Marie Klotz. In het kader van de Honours track Processes of Change werkten ze in 2019 aan een voorstel voor een Green Office, gedragen door studenten. Daarbij werkten ze onder meer samen met Environment & Sustainability policy officer Brechje Marechal. Na afloop van het de Honours track bleven ze betrokken bij het realiseren van hun idee.

“Er bestaan al veel verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de UT-gemeenschap, zowel vanuit studenten als medewerkers”, aldus Brechje Marechal, “Die initiatieven bestaan vaak naast elkaar zonder dat ze dat van elkaar weten. De Green Hub Twente wordt een centraal punt waar initiatieven en kennis bij elkaar worden gebracht, zodat ze de krachten kunnen bundelen. Ook gaat de hub zelf een actieve rol spelen bij het vormen en uitvoeren van nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid.”

De oprichting van de Green Hub Twente past bij de nieuwe strategie van de UT, Shaping2030. Een van de doelen uit die strategie is om van de Universiteit Twente een duurzame organisatie te maken, zowel op het gebied van natuur en milieu als op sociaal en economisch vlak. Het College van Bestuur steunt de hub daarom graag. Vice-voorzitter Mirjam Bult: “Als universiteit willen we bijdragen aan een eerlijke en duurzame toekomst, niet alleen op de universiteit, maar ook daarbuiten. Het is mooi om te zien dat studenten en medewerkers zelf initiatieven opzetten om dit waar te maken. De Green Hub Twente kan hier een belangrijke rol in spelen.”

De missie van de Green Hub Twente gaat verder dan alleen het verduurzamen van de bedrijfsvoering van de universiteit. Mede-initiatiefnemer Wytze Haan legt uit: “Denk bijvoorbeeld ook aan een programma over duurzaam ondernemerschap, het bij elkaar brengen van onderzoekers en vindbaar maken van onderzoeksprojecten rond duurzaamheid, meedenken over hoe we duurzaamheid meer kunnen benadrukken in het onderwijs, het organiseren van een jaarlijkse Sustainability Week, lezingen en discussiebijeenkomsten. Dat gaat de Hub uiteraard niet allemaal zelf doen, maar samen met studenten, medewerkers en partners van de universiteit. Gelukkig zien we nu al dat er geen gebrek is aan mensen die hieraan bij willen dragen.”

De Green Hub wordt een flexibele organisatie, die zich aan moet kunnen passen aan nieuwe ideeën en omstandigheden. Marechal: “We weten waar we heen willen, maar nog niet altijd hoe we daar kunnen komen. Ook kunnen prioriteiten in de loop der jaren veranderen. Als onderweg blijkt dat een andere manier beter werkt, dan moet je je aan durven passen. We zullen, samen met de UT-gemeenschap, altijd kijken wat er anders en beter kan”.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.