Ads Top

'Noodzaak voor netverzwaring aanzienlijk verminderd door slim laden elektrische auto’s'

Smart charging is inmiddels een vaak gebruikte term als je het hebt over een slim elektriciteitsnet (smart grid). Door auto’s slim te laden voorkom je overbelasting van het net, laad je als je eigen zonnepanelen stroom leveren en maak je gebruik van de schommelingen in de elektriciteitsprijs.

Binnen het Europese INVADE project heeft GreenFlux nu voor het eerst een algoritme ontwikkeld dat al deze doelen tegelijkertijd dient. In dit project werkte GreenFlux samen met de Nederlandse organisatie ElaadNL binnen een consortium van in totaal 12 Europese partijen.

Smart charging van elektrische auto’s gebeurt al langer. Steeds meer gebruik van wind en zon en een enorme toename van elektrisch laden zorgt voor grote pieken en dalen op het energienetwerk. Ook zorgt de toename van zon en wind voor grotere prijsschommelingen op de energiemarkten, een indicatie van het feit dat het moeilijker wordt vraag en aanbod te matchen met veel duurzame opwek binnen het energiesysteem.

In het INVADE project is aangetoond dat smart charging een goede manier is om beide uitdagingen te ondervangen. Smart charging is hiervoor nog slimmer gemaakt door enerzijds het Open Smart Charging Protocol (OSCP) te verbeteren en door anderzijds de fluctuerende beschikbare energie te gebruiken voor het laden van elektrische voertuigen.

GreenFlux richtte zich in het INVADE project op twee situaties: huishoudens en kantoren. De derde situatie, publieke laadpalen, werd door ElaadNL onderzocht. In de eerste categorie zat een vijftigtal huishoudens, die in ieder geval één elektrische auto, een privé laadpaal en liefst ook zonnepanelen hadden. In de categorie kantoren ging het om locaties van enkele laders tot een locatie met maar liefst 98 laadstations. In totaal waren er acht pilotlocaties met in totaal 199 laadpunten. Een belangrijke randvoorwaarde van het project was dat EV-rijders geen last zouden hebben van het slimmer laden en dat het een schaalbare oplossing zou zijn, zonder modificatie van bestaande apparatuur.

Het blijkt dat de business case voor kantoren op dit moment vooral zit in het uitsparen van netverzwaring. Door auto’s niet allemaal tegelijk te laden, kon in één geval een kostenbesparing van een kwart miljoen euro gerealiseerd worden, omdat slim laden zorgde dat een verzwaring van de gebouw-installatie niet nodig was. Ook de jaarlijkse additionele netbeheerderskosten van 80 duizend euro die zonder smart charging nodig waren geweest, waren dankzij de door GreenFlux toegepaste algoritmes overbodig. Bij huishoudens kan er technisch gezien een even grote besparing gerealiseerd kan worden als bij kantoren, waarbij deze besparing de netbeheerder ten deel valt.

De flexibiliteit die elektrische auto’s kunnen bieden, zeker als er straks miljoenen van zijn, is van grote waarde voor het energiesysteem. Het INVADE project heeft aangetoond dat indien de oplossingen in dit project opgeschaald worden naar een situatie waarin straks alle auto’s elektrisch zijn, het totale flexibele vermogen dat elektrische auto’s kunnen bieden zo’n zes tot negen keer groter is dan onze huidige totale vermogensvraag per dag.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.