Ads Top

'Een derde van bevolking positief over kernenergie'

Er is potentie om in de samenleving een dialoog te voeren over de toekomstige rol van kernenergie, concludeert auteur Ted van Hintum op basis van onderzoek uitgevoerd door Motivaction. Eén op de drie mensen staat positief tegenover kernenergie. Evenveel mensen zijn neutraal over deze energiebron en een vijfde ziet kernenergie als negatief. Ook wil één op de vier mensen geïnformeerd worden over de voordelen en/of nadelen van kernenergie. Het vertrouwen in de informatiebronnen loopt echter uiteen: wetenschappers worden het meest vertrouwd, journalisten het minst.

De algemene houding tegenover kernenergie is verspreid: 32 procent van de bevolking staat (heel) positief tegenover deze energiebron, 33 procent is neutraal, 22 procent is (heel) negatief en 13 procent weet het niet. Nederlanders hebben het meest vertrouwen in kernenergie als een relatief goedkope, schone, ruimtelijk efficiënte en onafhankelijke energiebron. Het veilig opslaan van het afval vertrouwen zij niet.

Van de ondervraagden wil 22 procent geïnformeerd worden over de voordelen van kernenergie en 24 procent over de nadelen (beide antwoordmogelijkheden waren mogelijk). 56 procent heeft geen behoefte aan meer informatie en 16 procent heeft geen mening. Dit betekent dat in totaal 28 procent informatie wil ontvangen over de voor- en/of nadelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.