Ads Top

Lage gasprijzen drukken omzet GasTerra

Gashandelaar GasTerra heeft zijn omzet in 2019 tot 8,8 miljard euro zien dalen. In het vandaag verschenen jaarverslag schrijft de onderneming deze teruggang toe aan de ontwikkelingen in de markt. Gemiddeld lagen de gasprijzen op een aanzienlijk lager niveau dan in het voorgaande jaar. Het totale inkoopvolume verminderde daarnaast met vier miljard kubieke meter tot 51,5 miljard kubieke meter, voornamelijk door de teruglopende binnenlandse productie uit Groningen en de kleine velden. De totale vraag naar aardgas in Nederland daalde licht. In Europa is het beeld stabiel.

Het jaarverslag van GasTerra verschijnt in een voor de onderneming cruciale periode. Door de geplande sluiting van het Groningenveld in 2022 verdwijnt de voornaamste kernactiviteit van GasTerra, het exclusieve recht om Groningengas in te kopen en te verkopen.  Als gevolg hiervan hebben de aandeelhouders van GasTerra – het ministerie van EZK, staatsonderneming EBN en de olie- en gasmaatschappijen Shell en ExxonMobil – vorig jaar geconcludeerd dat de opheffing van GasTerra op termijn onvermijdelijk is. Zij verzochten de directie daarom een afbouwplan op te stellen. Het was een historisch besluit, aangezien GasTerra een onmisbare taak vervult in het systeem dat sinds het begin van de jaren zestig verantwoordelijk is voor de winning en exploitatie van het grootste deel van de Nederlandse aardgasproductie: het zogeheten Gasgebouw.

De komende jaren verandert die functie niet. Dit feit plaatst GasTerra voor de grootste uitdaging in zijn bestaan. De organisatie krimpt, maar blijft de komende jaren onmisbaar voor een groot deel van de gasvoorziening in Nederland en de ons omringende landen. GasTerra’s CEO, Annie Krist, schrijft hierover in het voorwoord van het verslag: “Ik vertrouw erop dat we de rol die we al die jaren hebben gespeeld zo lang als dat nodig is met evenveel succes kunnen blijven vervullen. De in 2019 geboekte resultaten stemmen mij in dit verband optimistisch. Kerndoel van onze handelsonderneming was en is zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan het aan ons geleverde gas. Daar zijn we het afgelopen jaar ondanks de lastige marktomstandigheden opnieuw goed in geslaagd.”

De Nederlandse energie- en klimaatpolitiek is mede gericht op het zo snel mogelijk overzetten van (aard)gasgebruikers op duurzame energiebronnen. Bij dit zogeheten van-gas-los-beleid zet de gassector grote vraagtekens. De kosten van de hiermee verbonden mega-operatie zijn onevenredig hoog en zolang we niet over voldoende duurzame alternatieven beschikken uit een oogpunt van CO2-reductie en voorzieningszekerheid zelfs contraproductief. Het is, aldus de gassector, verstandiger het bestaande fijnmazige gasnetwerk optimaal te benutten voor de dringend noodzakelijke energietransitie. Daarom heeft GasTerra in 2019 opnieuw onderzoek en projecten gesteund die de verduurzaming (“decarbonisatie”) van de gasvoorziening beogen door het stimuleren van de groengasproductie en versneld introduceren van klimaatneutrale blauwe en groene waterstof in het energiesysteem. Bovendien was GasTerra ook in 2019 weer de grootste inkoper van groen gas in Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.