Ads Top

'Noordzee onderhandelaarsakkoord goed voor energietransitie'

Het deze week bereikte onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee is belangrijk voor een breed gedragen voortgang van de energietransitie in Nederland. TenneT ziet de Noordzee als een belangrijke bron van duurzame energie en realiseert zich tegelijkertijd dat dit gebied ook van groot belang is voor de natuur en voor andere sectoren waaronder scheepvaart, visserij en olie & gas.

Samen met deze partijen heeft netbeheerder TenneT zich in het afgelopen jaar ingezet om te komen tot overeenstemming waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Zo zullen er onder andere aanvullende natuurgebieden worden aangewezen voor een gezond herstel van waardevolle natuur op de Noordzee. In die natuurgebieden zullen in principe geen windparken worden gebouwd. Maar er zal bijvoorbeeld ook gezocht worden naar gebieden voor extra windparken op zee (20-40 gigawatt) in gebieden die vanuit visserij als minder waardevol worden gezien.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Voor ons als netbeheerder van het net op zee – en daarmee verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken en het transport van de duurzame elektriciteit naar land – is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium te weten waar de nieuwe windparken ontwikkeld kunnen gaan worden. Op die manier kan TenneT het net op zee in samenhang met het net op land in goed overleg met de vele stakeholders en daarmee tijdig realiseren."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.