Ads Top

Geld voor onderzoek naar energietransitie in de bouw

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) heeft als doelstelling om met het programma ‘Integrale energietransitie bestaande bouw’ renovatieconcepten te ontwikkelen waarmee over 5 jaar 80.000 woningen en gebouwen per jaar gerenoveerd worden opgeleverd, en 200.000 woningen per jaar in 2030.

Met de toekenning van 13,8 miljoen euro aan subsidie in het kader van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) en een programmaomvang van 21,4 miljoen zullen de komende jaren betaalbare en gebruikersvriendelijke renovatieconcepten worden ontwikkeld. 

Prof. Arjen Adriaanse (ET) en dr. ir. Erwin Hofman (BMS) van de UT zullen samen een bijdrage leveren aan dit programma. Zij ontvangen financiering om komende twee jaar met een aan aantal studenten aan dit programma bij te dragen.

Om de beschikbare woningvoorraad energiezuinig te maken wordt nog te vaak gebruik gemaakt van traditionele methoden en technieken die helaas onnodig kostbaar en weinig flexibel zijn. Toepassing van modulaire ontwerpprincipes maakt renovatieconcepten niet alleen beter schaalbaar en daarmee betaalbaar – het vergroot ook het gemak en snelheid waarmee oplossingen op individuele klantwensen kunnen worden afgestemd en kunnen worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.