Ads Top

Extra inzet netbeheerders bij onderhoud en vervanging gasnetten

In Nederland hebben we een hoogwaardig netwerk voor de levering van gas bij huizen en bedrijven. De betrouwbaarheid en veiligheid is hoog. Uit de jaarlijkse kwaliteitsindicatoren blijkt dat de gaslevering voor meer dan 99,9% van de tijd beschikbaar is. Om de betrouwbaarheid en veiligheid van het gasnet te blijven waarborgen, zetten de netbeheerders vanaf 2020 een aantal extra stappen. De sanering van grijs gietijzeren en asbestcementleidingen wordt versneld. Daarnaast wordt in bepaalde gebieden frequenter preventief gezocht naar kleine, ondergrondse gaslekken. En omdat een groot aantal van de incidenten met gaslekken gebeurt doordat met graven een gasleiding wordt geraakt, komt hiervoor een nieuwe veiligheidscampagne.

Netbeheerders zijn dagelijks bezig het gasnet zo betrouwbaar en veilig mogelijk te houden. In het verleden zijn grijs gietijzeren en asbest cement leidingen veel toegepast als hoofdleidingen in het gasdistributienet. In de loop der jaren zijn meer moderne materialen (kunststof) beschikbaar gekomen en die worden nu gebruikt voor de aanleg en vervanging van gasleidingen. Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft, naar aanleiding van een onderzoek naar een gasexplosie in Den Haag, de netbeheerders in Nederland gevraagd naar de mogelijkheden om het vervangingsprogramma verder te versnellen.

De netbeheerders hebben samen met gemeenten, aannemers, materiaalleveranciers en grondroerders gekeken naar een extra versnelling van de werkzaamheden, waar mogelijk ook in combinatie met de warmtetransitie. De einddatum verschilt per netbeheerder en per gebied, afhankelijk van de lokale omstandigheden. De nieuwe einddatum dat alle leidingen die onder het saneringplan vallen zijn vervangen wordt 2032, in plaats van 2040.

De totale netlengte van het gasnet is op dit moment 125.300 km. Minder dan 2,5 procent van het Nederlandse gasnet bestaat nog uit grijs gietijzer.

Naast de versnelling gaan netbeheerders ook meer inzetten op voorlichting rondom veiligheid. De meeste gaslekken worden in Nederland veroorzaakt door graafschade bij werkzaamheden. Daarom zetten de netbeheerders in op gerichte campagnes richting aannemers en consumenten om bij graafwerkzaamheden een zogenoemde ‘klic-melding’ bij het Kadaster te doen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Daarnaast gaan het speuren met zeer gevoelige apparatuur om kleine gaslekken te ontdekken intensiveren. Minimale gaslekken kunnen zo, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium worden aangepakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.