Ads Top

Loketten voor transportindicaties SDE+ weer open

Vanaf 17 februari kunnen producenten van duurzame energie bij hun netbeheerder een aanvraag indienen voor een transportindicatie. De producenten hebben dit document nodig om aanspraak te kunnen maken op subsidie uit de voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2020. De transportindicatie geeft aan of er voldoende netcapaciteit beschikbaar is op de beoogde locatie binnen de realisatietermijn van de SDE+-regeling.

De transportindicatie is sinds vorig najaar onderdeel van de aanvraagprocedure voor SDE+. De minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelde deze nieuwe voorwaarde, omdat op een toenemend aantal plekken in Nederland schaarste op het net optrad, onder meer door de zeer snelle toename van grote zonneparken. Deze parken zijn in een paar jaar verveelvoudigd; sneller dan het net op deze plaatsen kan worden uitgebreid. Met het inbouwen van de transportindicatie wil minister Wiebes de slagingskans van projecten met afgegeven SDE+ verbeteren en voorkomen dat subsidiegeld vastzit in projecten die uiteindelijk niet gerealiseerd worden.

De netbeheerder geeft een transportindicatie af, tenzij er in het betreffende gebied geen ruimte op het elektriciteitsnet beschikbaar is. Een afgegeven transportindicatie geeft echter geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Omdat er geruime tijd zit tussen de aanvraag van de transportindicatie, de toekenning van de subsidie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de opdrachtverstrekking aan de netbeheerder, kan het gebeuren dat er in de tussentijd andere duurzame opwek-initiatieven uit een vorige SDE+-ronde op het betreffende deel van het elektriciteitsnet zijn bijgekomen. In zo’n geval kan alle beschikbare transportcapaciteit van het betreffende elektriciteitsnet al zijn gecontracteerd op het moment dat de subsidie wordt toegekend. Ook de producent met een transportindicatie moet dan wachten met terugleveren van elektriciteit totdat het elektriciteitsnet is uitgebreid of er andere oplossingen beschikbaar zijn.

De netbeheerders hebben inmiddels actuele overzichten gepubliceerd van de gebieden waar schaarste op het net is. De komende tijd willen de netbeheerders de informatievoorziening over de knelpunten in het net en de redenen daarvoor verder verbeteren. Daarover worden branchebreed gesprekken gevoerd met marktpartijen, de toezichthouder en het ministerie van EZK.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.