Ads Top

Invoeding groen gas stijgt met bijna 25 procent

In 2019 werd bijna 25% meer groen gas ingevoed in het gasnet van Liander ten opzichte van 2018. De ruim 40 miljoen kubieke meter groen gas, vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 27.000 woningen, draagt bij aan CO2-reductie.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten, terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals koeienmest en tuinafval. Het is daarmee minder schadelijk voor ons klimaat dan aardgas en andere fossiele brandstoffen zoals kolen en olie.​

Liander helpt leveranciers om al hun groen gas kwijt te kunnen. Dat doen we onder andere met de ontwikkeling van een gasbooster. Dat is een compressor die het groene gas naar hoge druk brengt. De meeste producenten van groen gas zijn aangesloten op onze lage druk leidingen. In de zomer is de lokale vraag naar gas beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft. In deze periode zorgen we met behulp van de booster ervoor dat het overschot aan groen gas naar de hoge druk leidingen wordt getransporteerd. Daar waar voldoende afnemers zijn aangesloten om het groene gas te verbruiken. Dit voorkomt dat we producenten van groen gas moeten aansluiten op het hoge druk net, wat kosten bespaart.

Op de totale hoeveelheid gas dat door de netten van Liander gaat, speelt groen gas nog een kleine rol; 0,7 % in 2019. Toch is groen gas ook één van de duurzame alternatieven voor aardgas. Doordat steeds meer huishoudens en bedrijven van aardgas overstappen op een duurzaam alternatief, neemt het elektriciteitsverbruik toe. Liander breidt daarom het elektriciteitsnetwerk uit en past slimme oplossingen toe. Én kijken we ook naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst. Zoals energiedragers als groen gas en waterstof. Door het bestaande gasnetwerk voor duurzame gassen te gebruiken, kunnen we de energietransitie versnellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.