Ads Top

Financiering zonnepanelen op bedrijfsdaken wordt nog makkelijker

De Nederlandse bankensector wil bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving. Daartoe publiceert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) twee varianten op de in 2018 gepubliceerde ‘Modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken’.

De modelakten zijn voor situaties waarin een andere partij dan de gebouweigenaar zonnepanelen op bedrijfsdaken plaatst en exploiteert. De financiering is dan ingewikkeld, omdat er dan sprake is van meerdere hypotheken en meerdere financiers. De akten zijn bedoeld om dat proces te vereenvoudigen, zodat er meer duurzame energie kan worden opgewekt.

De eerste modelakte regelt de vestiging van het opstalrecht dat nodig is bij zonnepanelen op bedrijfsdaken. De twee nieuwe variant-akten zijn voor twee specifieke situaties. De eerste voor een gebouw op erfpachtgrond; de variant-akte regelt dan dat de benodigde ondererfpacht gevestigd kan worden. De tweede variant-akte is te gebruiken bij zonnepanelen op bedrijfsdaken in operational leaseconstructies. De akten zijn ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken, met medewerking van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.