Ads Top

VEH: radicale omslag nodig in aanpak aardgasschade

Vereniging Eigen Huis doet een dringende oproep aan de Tweede Kamer om een einde te maken aan een jarenlange periode van onderzoek en overleg over de aanpak van gaswinningsschade in Groningen. Vergoeding en herstel van schade aan woningen en gebouwen stagneert, het bevingsbestendig maken van woningen komt maar heel langzaam op gang en compensatie voor de vaak forse waardedaling blijft steken in een veelheid aan onderzoeken. Gedupeerde bewoners van de regio moeten nu eindelijk gaan merken dat ze worden geholpen. Donderdag 16 juni 2016 vindt een plenair debat plaats over (onder meer) de waardedaling van woningen in het Groningse gaswinningsgebied.

De cijfers over het aantal niet-afgehandelde schadegevallen lopen in rapporten van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, de NAM en het Centrum voor Veilig Wonen sterk uiteen tussen 16.863 en 21.004. Vereniging Eigen Huis vindt de onduidelijkheid over de aantallen onacceptabel. "De aard, omvang en het maatschappelijk belang van de problematiek vereist eenduidige informatie die zicht geeft op de schademeldingen bij de NAM, CVW en NCG en de afhandeling ervan", aldus Steven Wayenberg, jurist bij de vereniging.

Vereniging Eigen Huis roept de politiek op zich hard te maken voor een daadkrachtige en menselijke afhandeling van schades. Tot op heden is er in veel gremia en op verschillende bestuurlijke niveaus vooral gepraat en gepolderd. De menselijke maat verloor het steeds van de formele procedures. Hierdoor zijn de problemen voor inwoners inmiddels wel heel urgent geworden. Belangrijkste probleem is dat het protocol voor schadeafhandeling van met name complexere zaken in de praktijk waardeloos is gebleken en slechts tot stagnatie leidt. Daarbij duurt de invoering van een omgekeerde bewijslast veel te lang. Voor schade aan gebouwen veroorzaakt door bodemdalingen en aardbevingen is de NAM aansprakelijk, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Voor gedupeerden biedt dit mogelijk een oplossing in soms uitzichtloze situaties. Minister Kamp heeft op aandringen van uw Kamer met deze wijziging ingestemd, maar onduidelijk is hoe het hiermee staat.

Vereniging Eigen Huis wil een vlotte toegang tot contra-expertises, zonder dat daar vooraf toestemming voor nodig is. De huidige praktijk is het tegenovergestelde: voor iedere contra-expertise is voorafgaande toestemming van het CVW vereist. Aan deze contra-expertises zijn sterk beperkende voorwaarden verbonden. Een aantal erkende taxateurs weigert inmiddels opdrachten in het gaswinningsgebied omdat zij binnen dit te strakke kader niet kunnen en willen werken.

Vereniging Eigen Huis wil dat gedupeerde bewoners worden geholpen en 'ontzorgd' bij de schadeafhandeling. "Steeds meer mensen zijn volledig murw door het eindeloos gesteggel en onophoudelijke gedoe. Hoewel er 'casemanagers' zijn aangesteld om gedupeerden door het proces te helpen, horen wij wekelijks voorbeelden van stroperigheid en kleingeestigheid" zegt Steven Wayenberg.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.