Ads Top

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

De bestaande bouw vormt de grootste uitdaging op het gebied van de bouw. De bestaande woningvoorraad is aan verduurzaming toe. 90% van de huidige woningen zal in 2050 nog steeds bestaan, ook in Rotterdam. De opgave is om te zorgen dat deze woningen aangepast worden aan de vraag van de toekomst. Met de benoeming van dr.ir. Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Met de benoeming van Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Met de aanscherping van politieke doelen (CO2 reductie in 2050) voor ogen, wordt de noodzaak tot verduurzaming onontkoombaar. Daarbij gaat duurzaamheid verder dan energie, het materiaalgebruik bepaalt in grote mate de duurzaamheid van een gebouw. Alle oplossingen die nu gerealiseerd worden moeten niet alleen bijdragen aan energiebesparing, maar ook op een efficiënte manier met materialen omgaan. Het waarderen van het bestaande is daarbij van belang.

Momenteel betreft 50% van de omzet in de woningbouw woningverbetering; dat gaat toenemen tot wel 70%. Rotterdam kan als voorbeeld dienen om tot opschaling van duurzame renovatie te komen. Met 300.000 woningen vormt de bestaande Rotterdamse woningvoorraad een belangrijk ingrediënt in die verduurzamingstransitie. De noodzakelijke opschaling gecombineerd met nieuwe vraagstukken rondom duurzaamheid, betaalbaarheid, en individualiteit zorgt ervoor dat veel van de op te leiden mensen in de bestaande bouw aan het werk zullen gaan.

Bij de opleidingen Bouwkunde en Academie van Bouwkunst aan Hogeschool Rotterdam is de bestaande bouw onderdeel van het curriculum. In het onderwijsprogramma komt de bestaande bouw meer naar voren en er gaat een minor renovatie van start. Met de juiste kennis over renoveren, vanuit product, proces, financiën, communicatie en samenwerking geeft het onderzoek van Van Nunen een impuls aan de duurzame havenstad. Het onderzoek, dat ondersteund wordt door BouwhulpGroep, vindt plaats binnen de kaders vanuit de ontwikkelende kant (product, proces en samenwerking) en vanuit de vraagzijde (duurzaamheid, betaalbaarheid en individuele kwaliteit) en valt onder de onderzoekslijn Opschaalbare energieneutrale renovatie.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.