Ads Top

Nastreven van energie-onafhankelijkheid zal klimaatverandering nauwelijks tegengaan

Landen die hun CO2 emissies omlaag brengen, kunnen daarbij tegelijkertijd minder afhankelijk worden van energie-import. Maar het omgekeerde is nauwelijks het geval, valt deze week te lezen in een paper in Nature Energy. Een internationaal onderzoeksteam met prof.dr. Bob van der Zwaan van het Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences concludeert dat landen die zich uitsluitend richten op energie-onafhankelijkheid hun doelen voor emissiereductie waarschijnlijk niet gaan halen.

De onderzoekers analyseerden de koppeling tussen klimaatbeleid en beleid gericht op energie-onafhankelijkheid met behulp van computermodellen. Daaruit bleek onder andere dat het bestrijden van klimaatverandering wel tot lagere energie-import leidt, maar dat een focus op een zelfvoorzienende energie-opwekking slechts een geringe (2-15%) reductie van broeikasgassen met zich meebrengt. 'Soms wordt beweerd dat als je energie onafhankelijkheidsbeleid voert, je klimaatmitigatie automatisch regelt,' zegt hoogleraar Van der Zwaan. 'Onze studie toont aan dat dit niet tot nauwelijks het geval is.'

Van der Zwaan is hoogleraar Sustainable Energy Technology aan de UvA en maakt onderdeel uit van het onderzoeks-zwaartepunt Sustainable Chemistry. Hij doet onderzoek ter ondersteuning van beleidsadvies aan overheden en internationale organisaties op het gebied van de transitie naar 'low carbon' energiesystemen die klimaatverandering tegengaan. Als senior onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) leidt Van der Zwaan de studies met het mondiale energie-klimaat-economie model TIAM-ECN, dat een belangrijke bijdrage leverde aan de studie die nu in Nature Energy is gepubliceerd.

'Onze resultaten geven het belang aan van samenhangend beleid op het gebied van zowel energie-onafhankelijkheid als klimaatverandering,' zegt Van der Zwaan. De onderzoekers bepleitten in hun artikel vooral een zorgvuldige analyse van de relatieve kosten van afzonderlijke beleidsdoelen in relatie tot de te verwachten nevenvoordelen op het gebied van klimaatmitigatie. Ze laten zien dat energie-onafhankelijkheid ongeveer evenveel kost als het realiseren van bestaande afspraken op het gebied van emissiereductie. Maar voor klimaatbeleid dat de 2 °C doelstelling gaat halen, zoals vorig jaar overeengekomen op de klimaatconferentie (COP-21) in Parijs, zijn veel meer inspanningen nodig, en daarmee veel meer kosten.

Van der Zwaan: 'Bij het plannen van toekomstige energiesystemen kunnen landen het best de nadruk leggen op technologie die zowel bijdraagt aan emissiereductie als energie-onafhankelijkheid, hoewel de nadruk altijd zou moeten liggen op technologie die de carbon footprint van onze samenleving verlaagt.'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.