Ads Top

'Winstgevendheid kleine velden verder onder druk'

De winstgevendheid van de zogeheten kleine gasvelden is het afgelopen jaar verder onder druk komen te staan, en gerelateerde infrastructuur wordt steeds meer bedreigd. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de lage gasprijzen en het lage investeringsniveau. De productie uit de kleine velden was in 2015 22,4 miljard m3, een daling van 7 procent ten opzichte van 2014. Zo blijkt uit de publicatie Focus on Dutch Oil & Gas 2016, waarin EBN kijkt naar de status van de Nederlandse olie- en gasindustrie, ontwikkelingen signaleert en de lange termijn beziet. Kennis delen, samenwerken en innovatie zijn daarin dit jaar de belangrijkste items.

Ondanks de huidige nijpende situatie ziet EBN ook mogelijkheden. CEO Jan Willem van Hoogstraten: "Onmiskenbaar zitten we in een periode van stevige tegenwind. Daar zijn we ons terdege van bewust en worden we iedere dag weer mee geconfronteerd. Dat neemt niet weg dat er in onze optiek nog voldoende mogelijkheden zijn om kleine velden verantwoord op te sporen en te ontwikkelen. Meer dan ooit is daar echter creativiteit, innovatie en ondernemerschap voor nodig. Wordt hier aan voldaan dan heeft de Noordzee nog steeds voldoende ontwikkelpotentieel."

Het Nederlandse deel van het continentale plat heeft nog steeds veel potentie, zo valt in Focus te lezen. Het Noordelijk deel op zee wordt continu bestudeerd, en onderzoek heeft uitgewezen dat de potentie in dit deel van de Noordzee oploopt tot 150 miljard m3 aardgas. Voor deze afgelegen gebieden met weinig infrastructuur geldt, met name in het huidige tijdgewricht, dat kostenefficiency buitengewoon belangrijk is. Dat neemt niet weg dat zich ook hier voldoende mogelijkheden voordoen.

Een andere ontwikkeling die EBN ziet is dat decommissioning (ontmanteling en hergebruik) van bestaande infrastructuur, zowel op land als op zee, steeds actueler wordt. Om dit op een zo efficiënte en verantwoorde manier te doen is samenwerking tussen de betrokken partijen (overheid, toezichthouder, operators, NGO's, toeleverende industrie, EBN, etc) essentieel. Bestaande infrastructuur kan op diverse manieren worden hergebruikt, en daarmee een bijdrage leveren aan de verduurzaming.

De maatschappelijke discussie met betrekking tot gas gaat onverminderd door. Er is bezorgdheid in de samenleving over zowel de veiligheid rondom gaswinning als de klimaatverandering. De E&P industrie onderkent deze bezorgdheid. Meer dan ooit staat daarom het belang van een open en transparante dialoog met de omgeving en alle stakeholders centraal.

EBN werkt mee aan de uitvoering van het standpunt van de Nederlandse overheid om te streven naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dit te kunnen realiseren is een transitie van energie uit fossiele brandstof naar energie uit hernieuwbare bronnen noodzakelijk. Om deze transitie mogelijk te maken speelt gas de komende decennia waarschijnlijk een belangrijke rol. Tegelijkertijd hanteren we het credo 'gas op maat', waarbij het uitgangspunt is dat gas daar wordt ingezet waar het een bijdrage aan de transitie levert.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.