Ads Top

Ministerie IenM krijgt Lean and Green ster

Gisteren heeft de directeur-generaal Milieu Chris Kuijpers in Utrecht namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu de Lean and Green ster in ontvangst genomen. Hiermee krijgt IenM de waardering voor het in vier jaar tijd realiseren van een CO2-reductie van 32%. Deze reductie is gehaald op het energieverbruik van de kantoren, uitstoot van woon-werk verkeer, dienstreizen, het eigen wagenpark en de schepen van de Rijksrederij. Met de gerealiseerde besparing voldeed IenM ruim aan de 20% CO2 reductie waaraan het ministerie zich in 2012 had gecommitteerd.

De ster wordt uitgereikt in het kader van het Lean and Green Personal Mobility Programma. Dit wordt georganiseerd door Connekt, een netwerk van bedrijven en overheden dat partijen verbindt om te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit in Nederland.

Meer dan 250 transportbedrijven hebben zich hierbij aangesloten en hebben een plan gemaakt om binnen vijf jaar 20% C02 te besparen in de logistieke keten. Na de eerste 20% besparing kunnen bedrijven verdergaande doelstellingen formuleren. Het effect van het programma wordt versterkt omdat er een community ontstaat waarin bedrijven van elkaar leren.

Een groot deel van de reductie bij IenM is gerealiseerd door een pilot met toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook is het afgelopen jaar het volledige elektriciteitsverbruik van de kantoren van IenM vergroend door de inkoop van Nederlandse windenergie. Verder wordt stapsgewijs het wagenpark vergroend. De deelname aan Lean and Green heeft voor IenM als effect gehad dat sinds die tijd structureel binnen IenM naar maatregelen op het vlak van klimaat, energie en duurzame mobiliteit wordt gekeken. Chris Kuijpers zei hierover bij de uitreiking:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.