Ads Top

Programma FLOW levert significante bijdrage aan 20% kostenreductie wind op zee

Far en Large Offshore Wind (FLOW) is een vijfjarig R&D innovatieprogramma dat in 2010 van start ging. Vandaag presenteert Peter Terium, voorzitter van FLOW en CEO van RWE International SE, de resultaten van dit innovatieprogramma op de Nationale Winddagen in Rotterdam. De resultaten van FLOW zijn aansprekend te noemen. De doelstelling van het programma, het leveren van een significante bijdrage aan 20 % kostenreductie voor wind op Zee in de periode 2010 - 2015, is ruimschoots gehaald. Wegens succes wordt er nu een vervolg programma opgestart, GROW genaamd. De missie van GROW is het verder naar beneden brengen van de kosten van offshore wind, tot zeven eurocent per kWh in 2030.

Voor een duurzame energievoorziening kan Nederland niet zonder wind op zee. Om de kosten van energie uit wind op zee concurrerend te maken met fossiele brandstoffen is het noodzakelijk deze jonge windenergietechnologie kosten-effectiever te maken. Peter Terium: “Het is goed om te zien dat er nu internationale afspraken gemaakt worden over planning en aanleg tussen de verschillende “Noordzee-landen” om windturbines op zee te bouwen. De drie pijlers voor een succesvolle en kosten efficiënte implementatie zijn wat ons betreft namelijk: investeringszekerheid, de zekerheid dat de windparken op zee aangesloten kunnen worden op het elektriciteitsnet en een duidelijke planning. Met deze voorwaarden kun je de markt zijn gang laten gaan.”

De doelstelling van FLOW sluit hier heel mooi op aan. Dit was het leveren van een significante bijdrage aan 20% kostenreductie voor wind op zee in de periode van 2010 tot 2015. Waarbij ook altijd gekeken werd naar het terugdringen van risico’s – waar bedrijven immers nerveus van worden - en versnelling in de bouw van wind op zee.

Hoewel FLOW een zuiver technologisch innovatieprogramma was, heeft het wel degelijk ook invloed gehad op beleid, op supply chain en financiering. Zo heeft het kostenmodel van FLOW een impuls gegeven aan de kwantificering en onderbouwing van voorgestelde beleidsaanpassingen. We konden als sector laten zien dat het kostenreductie oplevert als de voorbereidingen en studies in één hand gehouden worden. Bij de tender van Borssele 1 en 2 is dit al in de praktijk gebracht. De overheid voert nu alle studies uit voorafgaand aan een vergunning. En er is in de wet opgenomen dat er maar één netbeheerder op zee wordt aangewezen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.