Ads Top

Samenwerkingsovereenkomst Energie op de Noordzee

De Nederlandse olie en gas exploratie en productie associatie (NOGEPA) en Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) hebben vandaag tijdens het Gas meets Wind congres een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ook TNO, Tennet en Stichting Natuur & Milieu verbonden zich met hun handtekening aan deze overeenkomst. In hun gezamenlijk statement geven de partijen aan gezamenlijk te onderzoeken hoe zij kunnen bijdragen aan een duurzaam, veilig, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem op de Noordzee en tegelijkertijd te werken aan een verbetering van het maritieme ecosysteem. Partijen zien de Noordzee als toekomstige duurzame energietuin van Nederland.

Tijdens het congres Gas Meets Wind tekenden NWEA's Hans Timmers en Jo Peters van NOGEPA samen met de genoemde partijen het manifest "Coördinatie en Samenwerking in de Noordzeeregio". In dat manifest spreken ze af te onderzoeken of er gebruik kan worden gemaakt van elkaars kennis, ervaring en activiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van geologie en ecologie maar ook waar het gaat om logistieke aspecten, over veiligheid en over onderhoud.

Deze onderzoeken willen zij opstarten in samenwerking met de Topsector Energie (TKI Gas en TKI Wind op Zee). Voorbeelden van onderzoek zijn het mogelijk aansluiten van productieplatforms voor olie of gas op offshore windparken. Deze elektrificatie waarbij platforms hun processtroom betrekken van windparken zorgt voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot van NOx en CO2. Voor de langere termijn valt te denken aan bijvoorbeeld het ontwikkelen van verschillende vormen van energieopslag. Ook de ontwikkeling van een breed dekkend energiesysteem van windparken en platforms op de Noordzee waar energie wordt gemaakt, opgeslagen en getransporteerd, met aansluitingen naar andere landen, behoort tot de mogelijkheden. Tenslotte kan worden onderzocht of de offshore infrastructuur kan bijdragen aan het versterken van het ecosysteem op de Noordzee.

Partijen vinden het belangrijk om de samenwerking te zoeken met andere relevante stakeholders op de Noordzee: de visserij, de scheepvaart, natuur- en milieuorganisaties, de kustprovincies, bewoners van kunstgebieden en uiteraard de wetenschap.

Een stuurgroep gaat leiding geven aan de zoektocht naar synergiën en samenwerkingsmogelijkheden. Naast NOGEPA en NWEA maken Stichting Natuur & Milieu, Tennet en TNO deel uit van die stuurgroep. Deze stuurgroep zal intensief samenwerken met het MVI-E Lab van de Topsector Energie. Daarin zijn veel verschillende belanghebbenden met verschillende achtergronden met elkaar verbonden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.