Ads Top

Proef met energieneutrale Afsluitdijk

Gedeputeerde Staten willen een ontheffing verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke windturbine aan het begin van de Afsluitdijk bij Den Oever. Het gaat om een experiment om te kijken in hoeverre de opgewekte windenergie gebruikt kan worden voor bediening van de nieuwe ‘energieneutrale’ Afsluitdijk.

Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening: “De provincie Noord-Holland wil toestemming geven voor het plaatsen van deze tijdelijke windturbine, omdat het hier gaat om een innovatief en experimenteel onderzoeksproject dat bijdraagt aan de duurzame ambities die Noord-Holland heeft met de Afsluitdijk.”

De gemeente Hollands Kroon (waaronder Den Oever valt) heeft aan de provincie gevraagd een uitzondering te maken op het bestaande beleid. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), waarin de regels van het ruimtelijk beleid staan, biedt daar mogelijkheden voor . Van die mogelijkheid wil de provincie gebruik maken bij het beoordelen van het verzoek. De aanvraag betreft het plaatsen van een windturbine met een ashoogte van 30 meter en een vermogen van 50 kW, voor een periode van 5 jaar. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten in juli 2016 een definitief besluit, na het informeren van Provinciale Staten. 

Diverse regionale partijen, waaronder de provincie, onderzoeken welke kansen de nieuwe Afsluitdijk biedt voor het ontwikkelen van projecten op het gebied van duurzame energie. Een van die initiatieven is een zogenaamd “off grid test centre’ aan het begin van de Afsluitdijk bij Den Oever. Dit ‘centrum’ zou een volledig zelfstandig werkend energiesysteem op – en voor- de Afsluitdijk moeten zijn met eigen opwek en opslag, niet aangesloten op het openbare stroomnet. 

Jack van der Hoek, gedeputeerde Duurzaamheid: “Het centrum is bedoeld voor onderzoek en onderwijs, maar ook als aansprekend voorbeeld van innovatie. Voor het opwekken van deze duurzame energie worden diverse innovatieve systemen in samenhang getest, waaronder stromingsenergie (eb en vloed), zonne-energie, batterijtechnologie & opslag en windenergie. Voor deze laatste zal de tijdelijke windturbine gebruikt worden. Noord-Holland geeft hiermee graag ruimte aan deze unieke bundeling van  innovaties op één plaats.”
De Nieuwe Afsluitdijk wil een voorbeeld zijn van duurzame innovatie op het gebied van Energie & Water, Natuur & Water en Economie & Water. Samen dragen deze duurzame ontwikkelingen bij aan de sociaaleconomische versterking van de regio’s aan weerszijden van de Afsluitdijk. De Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Kijk voor meer informatie op De Nieuwe Afsluitdijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.