Ads Top

‘Elektrisch rijden is onnodig duur’

In de afgelopen jaren is er onevenredig meer geïnvesteerd in elektrische auto’s dan in de laadinfrastructuur die nodig is om deze auto’s te laten rijden. Daarmee is de aanschaf van een elektrische auto steeds interessanter geworden, maar is het rijden ermee nog steeds onnodig duur. Nuon zal daarom tijdens het Rondetafelgesprek ‘Elektrisch Rijden’ in de Tweede Kamer vandaag aandringen op een goedkopere laadinfrastructuur. 

Joris Hupperets, Directeur Emobility bij Nuon, licht toe: "Cijfers van de Algemene Rekenkamer en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot 2014 lieten zien dat er in dat jaar zo’n 142 miljoen euro is geïnvesteerd in het stimuleren van de aanschaf van elektrische auto’s, tegenover een kleine 7 miljoen euro subsidie voor publieke laadpunten in datzelfde jaar. Dat is ruim twintig keer meer. Voor 2015 zullen deze cijfers nog verder uit elkaar liggen. Terwijl juist publieke laadpunten zo belangrijk zijn. Twee derde van de Nederlandse huishoudens heeft geen eigen oprit, garage of carport en is dus afhankelijk van publieke laadpunten."

De Nederlandse overheid wil 200.000 auto’s met een stekker op de Nederlandse wegen in 2020. Maar de elektriciteit bij openbare laadpunten wordt op dit moment fiscaal zwaarder belast dan fossiele brandstoffen als benzine of diesel. Staatssecretaris van Financiën Wiebes beloofde afgelopen maart om in het Belastingplan 2017 een verlaagd tarief voor de elektriciteit die geleverd wordt aan openbare laadpunten in te voeren. Dit tarief zal moeten gelden tot 2020 en dat is onvoldoende. Vanaf 2020 verwachten we meer betaalbare elektrische auto’s met een grotere actieradius op de markt, daar moeten we op voorbereid zijn.

"Elektrisch rijden heeft geen CO2-uitstoot en is dus ontzettend schoon. Dat zou beloond moeten worden in plaats van belast. Met de tijdelijke tariefverlaging voor openbare laadpunten wordt het al een stuk aantrekkelijker om elektrisch te tanken, maar het is niet genoeg", legt Hupperets uit. "Met de groei van het aantal auto’s zal ook het aantal laadpunten moeten toenemen. Wij verwachten dat er in 2025 zo’n 150.000 openbare laadpunten nodig zijn. Nu zijn dat er in Nederland nog maar 8.000. Dat zijn er bijna 20 keer meer dan nu – een enorme groei die bekostigd moet worden om volledig duurzaam rijden in Nederland mogelijk te maken."

"Ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij de groei van het aantal publieke laadpunten. We zien echter dat lokale overheden afwijkende aanpakken kiezen, zoals verschillende marktmodellen en aanbestedingseisen. Al die verschillende aanpakken leiden tot onnodig hogere kosten voor de voorbereiding van aanbestedingen en de geleverde producten en diensten. Nu nog moeten wij elektrisch rijders die in hun wijk een laadpunt willen hebben teleurstellen, omdat niet alle gemeenten een aanpak klaar hebben liggen voor elektrisch vervoer", vertelt Hupperets.Nuon zal tijdens het Rondetafelgesprek ‘Elektrisch Rijden’ in de Tweede Kamer daarom vandaag aandringen op een steviger stimuleringsbeleid voor publieke laadinfrastructuur, een verdere verlaging van de belastingdruk op elektrisch rijden, ook na 2020, en een uniforme aanpak bij de uitrol van de laadinfrastructuur door gemeenten. Want zonder een betaalbare infrastructuur komen elektrische auto’s niet van A naar B.

Nuon en moederbedrijf Vattenfall hebben sinds 2009 al meer dan 125 miljoen euro geïnvesteerd in elektrisch vervoer. Nuon biedt laadoplossingen voor thuis, op het werk en in de stad en is marktleider op het gebied van publieke laadpunten en – diensten in stedelijke gebieden. Maandelijks maken zo’n 9.500 elektrische rijders gebruik van de ruim 2.200 laadpunten die Nuon samen met Heijmans beheert in de randstad. Er worden per maand 2,5 miljoen emissievrije kilometers ‘getankt’ bij deze laadpunten.

 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.