Ads Top

Voldoende woningen voor Warmtenet Noordwest

De vier grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters) tekenden onlangs een afnameovereenkomst met WarmteStad voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest. Daarmee worden voldoende woningen aangesloten om te kunnen starten met het project.

Het Warmtenet Noordwest zal duurzame, betaalbare en lokale warmte leveren aan meer dan 10.000 huishoudens en bespaart daarmee jaarlijks 19.800 kiloton CO2. Het warmtenet is een project van WarmteStad, het gezamenlijke duurzame nutsbedrijf van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Het is de bedoeling om in 2018 de eerste warmte te leveren aan woningen in Paddepoel en Selwerd en aan kennisinstellingen op Zernike.

Wethouder Mattias Gijsbertsen: "Dit is een heel belangrijke stap. Voor het starten van het project hebben we minstens 3.500 huishoudens nodig. Dat is hiermee gegarandeerd. Door dit project krijgen duizenden huurders van sociale huurwoningen in Groningen betaalbare en duurzame energie. Het overgrote deel van hen zal een lagere energierekening krijgen."

Eind april dit jaar besloot het college van B&W de gemeenteraad voor te stellen om te starten met het warmtenet. Op 8 juni neemt de raad een besluit over het project Warmtenet Noordwest. Parallel aan besluitvorming in de gemeenteraad loopt eenzelfde proces via de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen (besluit op 7 juni aanstaande). Na besluitvorming wordt Warmtenet Noordwest BV opgericht, de uitvoerings- en exploitatieorganisatie opgezet en het werk aanbesteed. Vervolgens kan begonnen worden met de uitvoering. De eerste warmtelevering zou dan in 2018 kunnen plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.