Ads Top

Provincie wil meer waterstofbussen

Er moeten straks meer waterstofbussen rijden in de provincie. Daarvoor heeft de provincie Groningen samen met de provincie Zuid-Holland en vervoersautoriteit MRDH een intentieverklaring ondertekend, tijdens de TenT-dagen in Rotterdam. De ondertekening is een nieuwe stap in de verduurzaming van het busvervoer: van diesel naar nul uitstoot.

De samenwerking tussen de provincies en MRDH geeft mede invulling aan het bestuursakkoord van april dit jaar tussen het Rijk en 14 opdrachtgevers in het open vervoer, om vanaf 2026 alleen nog gebruik te maken van bussen die geen CO2 uitstoten. Waterstofbussen spelen hierbij een belangrijke rol, vooral in gebieden buiten de stad.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt de samenwerking van de drie provincies en de MRDH, als onderdeel van haar beleid zoals vastgelegd in de Brandstofvisie met Lef. Met de ondersteuning van het ministerie vraagt het samenwerkingsverband om financiële ondersteuning van de Europese Unie, die waterstof ziet als een geschikte brandstof om bussen duurzamer te maken. Hiervoor worden vanuit Brussel in 2017 enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld. 

De bedoeling is om vanuit Europa voor 100 bussen financiële ondersteuning te bieden. Door in te zetten op een uitbreiding van het aantal waterstofbussen, verwachten de provincies en MRDH dat de aanschafkosten voor de bussen en kosten voor waterstof en de benodigde infrastructuur naar beneden gaan. Dit moet een belangrijk obstakel wegnemen in de verdere marktontwikkeling van dit type bussen dat geen CO2 uitstoot.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.