Ads Top

Maastricht legt 10.000 m2 zonnepanelen op vijf gemeentelijke panden

De gemeente Maastricht plaatst 6.260 zonnepanelen met een oppervlakte van 10.000 m2 op vijf gemeentelijke panden. Het gaat om de panden Ankerkade 275 (Stadsbeheer), Mosae Forum 10 (GemeenteLoket), Randwycksingel 22 (Werkplein Maastricht), Herbenusstraat 89 (Kumulus) en Vrijthof 46-47 (Theater aan het Vrijthof). Deze maand start de aanbesteding om de vijf gemeentelijke gebouwen te voorzien van zonnepanelen.

De gemeente Maastricht heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 als stad klimaatneutraal te zijn en als organisatie hier een voorbeeld in te spelen. In dit kader is ook het Maastricht Energie akkoord (MEA) opgesteld: samen werken aan Maastricht 100% klimaatneutraal in 2030. Het plaatsen van deze zonnepanelen is onderdeel van dit akkoord. Wethouder Gerdo van Grootheest: “Duurzame energie is een noodzaak. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat onze gebouwen, installaties en voorzieningen geen netto CO2 -uitstoot veroorzaken als gevolg van het gebruik van elektriciteit en aardgas”.

Er wordt begonnen met een proef met deze vijf panden van de gemeente Maastricht. Deze gebouwen dienen als proef om met de opgedane kennis en ervaring meerdere gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te kunnen voorzien. In totaal worden er 6.260 panelen geplaatst met een totale oppervlakte van 10.000 m2. Naar schatting leveren deze panelen jaarlijks 35% op van het totale elektriciteitsverbruik voor de vijf panden. Wethouder Aarts: “De kosten van de zonnepanelen worden in 15 jaar terugverdiend. De energierekening gaat omlaag en daarmee financieren we de zonnepanelen en krijgen de huurders een jaarlijks voordeel op hun energierekening.”

Vrijthof 46-47 en de Herbenusstraat 89 zijn monumentale panden. Op alle gebouwen worden de panelen zo geplaatst dat ze vanaf de straat niet zichtbaar zijn.

De aanbesteding wordt deze maand gestart en verwacht wordt dat de gunning in augustus plaatsvindt. Plaatsing en ingebruikname van de zonnepanelen wordt eind 2016 voorzien. Jaarlijks wordt inzicht gegeven in de opbrengst van de panelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.