Ads Top

Meer aardolie gelost en geladen in zeehavens

De Nederlandse zeehavens hebben in 2015 ruim 594 miljoen ton aan goederen overgeslagen, 4 procent meer dan het jaar ervoor. De overslag van aardolie en andere soorten natte bulkgoederen nam met 7 procent toe en vormt met ruim 278 miljoen ton bijna de helft van de overslag. De overslag van containers en droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam af in 2015. Dit meldt CBS.

De overslag in zeehavens bestaat voor twee derde uit goederen die zijn aangevoerd en een derde uit goederen die (via de zee) worden afgevoerd. De aanvoer nam in 2015 met 2,5 procent toe. De hoeveelheid geloste natte bulkgoederen, vooral bestaand uit ruwe aardolie en aardolieproducten, nam met 6 procent toe tot 199 miljoen ton. De aanvoer van droge bulkgoederen zoals ertsen en kolen nam met 4,6 procent af. De aanvoer van goederen in containers was 0,3 procent lager dan in 2014.

Er werd bijna 188 miljoen ton aan goederen in de Nederlandse havens ingeladen voor overzeese afvoer. Dit is ruim 7 procent meer dan in 2014. Ook hier was voornamelijk de natte bulk, met een groei van ruim 8 procent, de drijvende kracht achter de groei. Ook werden er meer droge bulkgoederen geladen. De afvoer van containers nam ook hier iets af.

De overslag van goederen in containers is in 2015, na een flinke groei in 2014, licht gedaald. Een van de oorzaken is het feit dat er minder goederen vanuit China naar Europa zijn vervoerd. In totaal is 108 miljoen ton aan goederen in containers overgeslagen. Bijna alle containeroverslag vindt in de Rotterdamse haven plaats.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.