Ads Top

Zuid-Holland zelf aan de slag met energietransitie en duurzaamheid

De provincie wil de overgang naar een schone energievoorziening versnellen. Daarom keken Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en de medewerkers op 30 maart 2016 ook wat zij zelf - op het werk en thuis - kunnen doen aan energiebesparing, opwekken van schone energie en beperken van CO2-uitstoot. Gedeputeerde Rogier van de Sande ondertekende daartoe de Greendeal Circulair Inkopen. De provincie wil de jaarlijkse €700 miljoen aan uitgaven zo besteden dat dit de energietransitie versnelt, innovatie versterkt en bijdraagt aan verduurzaming. Dat is een van de onderdelen uit de EnergieAgenda die de provincie momenteel opstelt.
 
Vanuit de Greendeal Circulair Inkopen starten daarvoor een aantal pilots waarbij in de praktijk onderzocht wordt hoe de provincie met haar opdrachten en leveranciers maximaal kan bijdragen aan verduurzaming en het hergebruiken van materialen. Gedeputeerde Rogier van der Sande benadrukte "Er zijn in Zuid-Holland ook veel kansen voor een biobased economy. Door biobased materialen in te kopen kunnen we deze energietransitie versnellen. Van belang is dat we voortaan in de ideeënfase kijken naar kansen voor duurzaamheid.” Naast deze nieuwe pilots werkt de provincie al aan duurzame opdrachten rond de wegen N211 en N470 de 'Weg van de energietransitie' en worden facilitaire zaken in het provinciehuis duurzamer.

Het ondersteunen van energieke burgers en lokale initiatieven maakt ook onderdeel uit van de EnergieAgenda die de provincie momenteel opstelt met overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Om lokaal eigenaarschap van en betrokkenheid bij het opwekken van schone energie te vergroten wordt ieder geval de komende maand de bestaande regeling voor buitengewoon verlof waarmee provinciale medewerkers een aantal dagen per jaar vrijwilligerswerk voor sociale doelen mogen doen, tijdelijk verruimd naar duurzame maatschappelijke initiatieven. Provinciesecretaris Jan Herman de Baas: “Het zou mooi zijn als collega’s van de provincie hun professionele kennis beschikbaar stellen aan duurzame maatschappelijke initiatieven, lokale energiecoöperaties.”

De landelijke duurzaamheidsorganisatie Urgenda nodigde medewerkers en bestuurders uit om mee te doen aan het Low Car Diet en komende maand april zo milieuvriendelijk mogelijk te reizen. Meer dan 100 medewerkers en gedeputeerden Han Weber en Floor Vermeulen gaan meedoen.

Ook verzorgde de lokale energiecoöperatie 070Energiek een ‘pre-EnergyParty-scan’. Hierbij werden het energieverbruik naar huis en huishouden vergeleken om te zien hoe de collega’s ten opzichte van elkaar scoren. Met dit inzicht konden de medewerkers meedoen aan de echte EnergyParty, om kennis te delen over hoe je huis energiezuiniger en comfortabeler kunt maken. Ook de Woonwijzerwinkel gaf concrete informatie en tips over energiezuinig wonen: van zonnepanelen, isolatie tot besparingsstekkers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.