Ads Top

Weer onrust over injectie afvalwater door NAM

Inwoners van Twente willen dat de NAM stopt met het injecteren van vervuild afvalwater in lege gasvelden. Hoewel de NAM nu alternatieven heeft aangekondigd, zijn de bewoners er niet gerust op, meldt RTV Oost.

'Ze hebben toch een vergunning voor onbepaalde tijd gekregen, dus ze kunnen gewoon doorgaan waar ze mee bezig zijn', luidt een van de reacties.

In 2015 raakte een leiding die het afvalwater naar Twente vervoert lek. Sindsdien liggen de olieproductie in Schoonebeek en het vervoer van afvalwater naar Twente stil.

De NAM heeft de vijf alternatieven geselecteerd die in het kader van de herafweging zullen worden onderzocht. De Begeleidingscommissie Herafweging Productiewater Schoonebeek heeft het keuzeproces nauwgezet gevolgd en vindt de keuzes van de NAM op dit moment voldoende duidelijk en transparant.

In november 2015 heeft de NAM een lange lijst van verwerkingmogelijkheden gepresenteerd, de zogeheten longlist. Hierop stonden meer dan 20 alternatieven. De afgelopen maanden zijn gebruikt om deze alternatieven op hoofdlijnen af te wegen, en opties die sowieso niet haalbaar zijn af te voeren van de lijst. Uiteindelijk zijn vijf alternatieven overgebleven die in detail zullen worden onderzocht op thema’s als milieu, risico, technische uitvoerbaarheid, en financiële haalbaarheid. Dit is de zogeheten shortlist. Een belangrijk door de begeleidingscommissie aangedragen criterium dat wordt onderzocht is draagvlak,

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.