Ads Top

Den Haag dringt CO2-uitstoot terug

Gemeente Den Haag heeft in 2014 maar liefst 33% minder CO2 uitgestoten dan in het referentiejaar 1990. Dit blijkt uit het milieujaarverslag 2015 dat de gemeente onlangs heeft gepresenteerd. Overigens slaat de gemeente zichzelf niet te veel op de borst. 2014 was een relatief warm jaar, waardoor er bijvoorbeeld weinig aardgas voor verwarming is verstookt. Als de weersinvloeden worden buitengesloten, zou de CO2-uitstoot als gevolg van aardgas en het warmtenet circa 5% lager zijn dan het voorgaande jaar. Deze afname kan wel worden toegeschreven aan verdergaande energiebesparing. En ondanks de aanzienlijke groei van de stad daalde ook het niet-weersafhankelijke elektriciteitsgebruik met 3%. 

De gemeente ziet de vele initiatieven in de stad als voornaamste oorzaak van de daling van de CO2-uitstoot. Zo is Den Haag de stad met de meeste zonnepanelen-installaties van Nederland. De meest recente telling laat zien dat het vermogen aan zonnepanelen met 1,4 megawatt (MW) is gestegen naar 8,6 MW. Twee bijzondere projecten zijn daar nog niet in meegeteld, namelijk de zonnedaken op het ADO-stadion (0,64 MW) en op het Museon (0,05 MW). Een ander bijzonder project dat in Den Haag in 2015 door een bewonersinitiatief is gerealiseerd, is het zonnedak op de sporthal aan de Gaslaan.

Wethouder Joris Wijsmuller (Duurzaamheid) is tevreden over de resultaten van 2015. "Wij benadrukken altijd dat verduurzaming en klimaatneutraal worden alleen samen met bewoners en bedrijven tot stand kan komen. Het is mooi om al die initiatieven in de stad te zien en nog mooier dat het dus ook zichtbaar resultaat oplevert. Als gemeente leveren wij daar onze bijdrage aan door zo veel mogelijk het goede voorbeeld te geven en al deze initiatieven te ondersteunen. Mij inspireren deze uitkomsten om met volle kracht door te gaan op het ingeslagen pad."

Naast het opwekken van duurzame energie gebeurt er ook veel op het gebied van energiebesparing. Het milieujaarverslag meldt dat er vorig jaar 735 subsidies dak- en vloerisolatie verleend zijn voor 51.450 m2 dak. Vanuit de VvE-balie zijn in 2015 1.082 woningen in 306 VvE's duurzaam verbeterd, dat wil zeggen isolatie van hun woningen en/of duurzame energieopwekking, onder meer door inzet van de VvE balie. Sinds de start van de wervende communicatiecampagne ‘Hou van je huis' in juni 2015, gaan veel inwoners over tot het energetisch verbeteren van hun huis.

De gemeente draagt ook haar steentje bij aan elektrisch rijden.  Er staan inmiddels ruim 500 oplaadpalen in de stad. Begin 2016 is de 500ste paal in Den Haag onthuld. Met de elektriciteit van deze palen rijden Hagenaars zo'n 6 miljoen schone kilometers per jaar. Dat betekent ook dat er zo'n 400.000 liter fossiele brandstof is bespaard. Dat komt allemaal ten goede aan de luchtkwaliteit in de stad.

Verder slaagt de gemeentelijke organisatie erin het eigen energiegebruik terug te dringen. In 2014 is het totale energieverbruik van de gemeentelijke organisatie afgenomen met 4%.  Dat is een derde gedeelte van de te realiseren besparing van 12% in 2020 De gemeente ligt hiermee goed op schema.

Als stad aan de zee is Den Haag extra kwetsbaar voor de klimaatverandering. De grotere extremen in neerslag, zeespiegelstijging en meer hete zomerse dagen kunnen leiden tot schade en overlast. Om de stad klimaatbestendig te maken en te houden zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen en acties in gang gezet. Mooie voorbeelden zijn de stimulering van de aanleg van groene daken in de stad. In 2015 zijn  64 subsidies verleend voor de aanleg van 6.000 m² groen dak. Daarmee is sinds 2010 in totaal vanuit de subsidieregeling 40.000 m2 groen dak aangelegd. De (nog te realiseren) calamiteitenberging Molenvlietpark, waterberging Nieuwe Driemanspolder en de aanleg van regeninfiltratievoorzieningen.Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.