Ads Top

Nederland en Duitsland versterken samenwerking innovatie

Nederland en Duitsland versterken de samenwerking op het gebied van innovatie en energie. Dat is de uitkomst van overleg tussen de Nederlandse en Duitse regeringen. In Eindhoven vond voor de tweede maal Nederlands-Duits regeringsoverleg plaats. Het overleg geeft blijk van de grote betekenis die wordt gehecht aan de nauwe en intensieve banden tussen beide landen. Nederland en Duitsland gaan samen internationale uitdagingen aan, als  Europese en transatlantische partners.

Het accent bij het regeringsoverleg lag op het thema innovatie. Op de High Tech Campus in Eindhoven wisselden leden van de Nederlandse en de Duitse regering van gedachten over de verdere versterking van het innovatievermogen van beide landen. In diverse werkgroepen bespraken de leden van de kabinetten de inzet van innovatie op het gebied van energie, duurzaamheid en de overgang naar de digitale economie. Nederland en Duitsland kwamen overeen hun samenwerking op het gebied van innovatie en energie verder te intensiveren. Daarnaast werd gesproken over de actuele agenda voor de buitenlandse en Europese politiek.

Een van de afspraken is dat Nederland en Duitsland intensiever samen optrekken bij de innovatieve aanpak van de transitie naar een CO2-arme energievoorziening vóór 2050. Daarbij staat voorop dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft en bijdraagt aan de groei van  economie en werkgelegenheid.

Ook op het gebied van de digitale economie gaan Duitsland en Nederland nog intensiever samenwerken. Vooral de sector micro-elektronica speelt een sleutelrol bij de digitalisering van economie en maatschappij. Beide landen hebben hun steun uitgesproken voor het pakket maatregelen dat de Europese Commissie onlangs heeft gepresenteerd voor de digitalisering van de Europese industrie. Nederland en Duitsland zullen hun ervaringen op dit gebied onder meer uitwisselen via een jaarlijkse stakeholder-bijeenkomst.

Nederland en Duitsland onderhouden als goede buren van oudsher nauwe betrekkingen op zowel politiek, cultureel als economisch niveau. Beide landen behoren tot de meest innovatieve economieën van Europa. Aan weerszijden van de grens werken bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de overheid  intensief samen aan innovatieve oplossingen. Deze samenwerking is grensoverschrijdend; ook op dit gebied trekken Nederland en Duitsland nauw met elkaar op.

In de marge van het regeringsoverleg werd een overeenkomst getekend tussen de Fraunhofer-Gesellschaft, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Brainport Development. De Fraunhofer-Gesellschaft zal een verbindingsbureau openen in Eindhoven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.