Ads Top

Verder onderzoek nodig voor gedegen en verantwoord besluit CO2-reductie

Energie-Nederland onderschrijft de noodzaak om verder onderzoek te doen naar de wijze waarop 25% CO2-reductie in 2020 gehaald kan worden. Het is daarbij goed dat er nu een denkrichting van het kabinet op tafel ligt hoe de extra CO2-reductie bovenop het Energieakkoord mogelijk ingevuld kan worden. Dat stelt Energie-Nederland in reactie op de brief die het kabinet over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie aan de Kamer heeft gestuurd.

Het Interdepartementaal Beleidsonderzoek CO2-reductie bevestigt  dat het niet eenvoudig zal zijn voor Nederland om in de korte tijd die resteert tot 2020 een pakket maatregelen te vinden dat met zekerheid tot extra reductie leidt. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden.

Het kabinet overweegt twee mogelijke opties waar de energiesector een rol speelt. Succesvolle implementatie van het demonstratieproject ROAD voor CO2-verwijdering en –opslag kan een belangrijke extra bijdrage aan de Nederlandse CO2-reductie leveren. We hopen dat dit jaar hier verdere besluitvorming over volgt. Energie-Nederland is blij dat het kabinet ROAD als kansrijk beschouwt.
Een andere optie die volgens het kabinet overwogen zou kunnen worden is een vervroegde sluiting van de twee kolencentrales uit de jaren ‘90. Het kabinet geeft aan dat sluiting van de drie nieuwe kolencentrales in géén geval aan de orde is voor 2020.

Energie-Nederland deelt de opvatting van het kabinet dat meer inzicht nodig is voordat het een verantwoord besluit kan nemen over eventuele sluiting van centrales uit de jaren ‘90. Samen met het ministerie van EZ onderzoeken Energie-Nederland en de vier betrokken bedrijven reeds welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van kolen en welke consequenties dit heeft voor Nederland. In dat onderzoek wordt een breed scala aan afwegingen in beeld gebracht die van belang zijn voor een uiteindelijk besluit, zoals: hoe effectief is de reductie in Europees perspectief, wat is de juridische situatie, tot welke kosten leidt dit voor de staat en bedrijven en hoe zien de economische gevolgen voor Nederland er uit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.