Ads Top

Omwonenden beter betrekken bij energieprojecten

Met meer dan twintig andere bedrijven in de energiesector en in overleg met het ministerie van Economische Zaken onderzoeken we de mogelijkheid voor het oprichten van het kennisplatform “Nationaal Platform Energie en Omgeving”. Het doel: Omwonenden beter betrekken bij energieprojecten.

In 2023 moet 16 procent van onze energie duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast is afgesproken de CO2-uitstoot voor 2030 met 40 procent en in 2050 met 80-95 proces terug te dringen op Europees niveau. Om die doelstellingen succesvol te realiseren hebben sector, overheid en maatschappelijke organisaties niet alleen elkaar nodig, maar juist ook de burgers en bedrijven in de omgeving waar de energietransitie plaatsvindt. Bijvoorbeeld door omwonenden vooraf mee te laten denken over een energieproject.

Het nieuw op te zetten Nationaal Platform Energie en Omgeving moet bijdragen aan de kennisuitwisseling over omgevingsmanagement. Minister Kamp van Economische Zaken: “De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar, daar wordt in heel Nederland nu hard aan gewerkt. Dit heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat energiebedrijven de omgeving in een vroegtijdig stadium betrekt bij nieuwe projecten. Ik omarm het initiatief uit de sector om hier actief mee aan de slag te gaan en daarbij  ervaringen uit te wisselen. Alleen samen met alle betrokken partijen kan de energietransitie slagen.”

De komende periode werkt de sector in overleg met het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en maatschappelijke partijen een plan uit om het kennisplatform verder vorm te geven.   

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.