Ads Top

Inpassingsplan 'Netuitbreiding Kop van Noord-Holland' ter inzage

Het Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord-Holland ligt sinds 18 april tot en met 30 mei 2016 ter inzage bij de provincie Noord-Holland. Tijdens  de inzagetermijn van zes weken kan tegen het besluit tot vaststelling van het Inpassingsplan beroep worden ingesteld.

Om energielevering in de Kop van Noord-Holland robuust te maken voor de toekomst, moet het bestaande energienetwerk worden versterkt en uitgebreid. Met het inpassingsplan “Netuitbreiding Kop van Noord-Holland” maakt de provincie Noord-Holland daarom de bouw mogelijk van een nieuw 150/20kV -transformatorstation Middenmeer in glastuinbouwgebied Agriport A7. Tevens maakt het inpassingsplan de aanleg mogelijk van drie ondergrondse 150kV-verbindingen naar omliggende stations Oterleek, Anna Paulowna, Westwoud en De Weel, inclusief de aanpassingen aan een aantal van die stations.

De geplande netuitbreiding zorgt ervoor dat het elektriciteitsnetwerk minder gevoelig is voor storingen en calamiteiten. Daarnaast wordt  het geplande windpark Wieringermeer op dit netwerk aangesloten. Het plangebied voor de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk betreft de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik, Heerhugowaard en Alkmaar.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.