Ads Top

TenneT en Liander zoeken geschikte locatie voor nieuw hoogspanningsstation in A4zone

De energievraag in de Haarlemmermeer neemt toe. Datacenters willen zich in het gebied vestigen, glastuinbouwers breiden uit en bedrijven ontwikkelen. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is rond 2017 niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen

Om de levering van elektriciteit in de regio in de toekomst te kunnen garanderen zijn aanpassingen nodig in het elektriciteitsnet. Onderdeel hiervan is het bouwen van een nieuw transformatorstation in het gebied rond de snelweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout, de A4-zone. Het nieuwe transformatorstation wordt via ondergrondse kabels verbonden met het transformatorstation Vijfhuizen in Haarlemmermeer en het transformatorstation Nieuwe Meer in Amsterdam. Met deze uitbreiding van het elektriciteitsnet kan het in ontwikkeling zijnde gebied rond de snelweg A4 in de Haarlemmermeer worden voorzien van voldoende elektriciteit.

Op dit moment vindt er een haalbaarheidsstudie plaats naar een geschikte locatie voor het transformatorstation en de aan te leggen kabels. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de ligging t.o.v. de te vestigen datacenters en glastuinbouwbedrijven en andere midden- en hoogspanningsstations. Maar ook naar beperkingen op het gebied van omgevingsaspecten zoals de afstand tot woningen en de groenblauwe zone naast de A4. Naar verwachting wordt de haalbaarheidsstudie voor de locatie van het transformatorstation in de zomer van 2016 afgerond en aangeboden aan gemeente Haarlemmermeer.
Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.