Ads Top

Warmtelevering in regio Leiden stap dichterbij

Nuon, Heineken Nederland, de gemeentes Rotterdam en Leiden, Warmtebedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hebben een belangrijke tussenstap gezet op weg naar het realiseren van het project 'Warmtelevering Leidse Regio'. Op 5 april 2016 tekenden de 6 partijen een ambitieverklaring.
Hierdoor komt de aanleg van een 43 kilometer lange ondergrondse leiding een stap dichterbij.

De leiding transporteert via een oostelijke route industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied naar Leiden. Na oplevering van het warmtetransportsysteem, verwarmt de restwarmte onder andere de stad Leiden en omliggende gebieden. De Heineken brouwerij in Zoeterwoude zal voor onder andere het brouwproces van stoom worden voorzien, daar waar nu nog aardgas wordt gebruikt om warmte op te wekken. Het leidingtracé is onderdeel van een nog deels te realiseren, grootschalig warmtenetwerk in de provincie Zuid-Holland.

In de toekomst zullen ook andere gemeenten en bedrijven langs het tracé – bijvoorbeeld de glastuinbouw - profiteren van de warmtelevering. Bovendien biedt het systeem ook kansen voor andere warmtebronnen, zoals aardwarmte of biomassa. Gedeputeerde Han Weber: “Dit is een mooie stap richting een open warmtenet in Zuid-Holland, de warmterotonde. De provincie ziet vooral kansen voor verbreding. We zijn bezig met het betrekken van meer aanbieders van duurzame warmtebronnen bijvoorbeeld aardwarmte en biomassa en meer afnemers (gemeenten en bedrijven) bijvoorbeeld glastuinbouwgebied Oostland. Zo ontstaat warmte infrastructuur die breed belang dient.”

Door het gebruik van industriële restwarmte, die anders verloren was gegaan, wordt er in de toekomst minder gebruik gemaakt van aardgas in de Leidse regio. Dat betekent jaarlijks een forse CO2 reductie. Deze vorm van CO2 besparen past bij de duurzaamheidsdoelstellingen van alle betrokken partijen.

De zes partijen hebben met het tekenen van de ambitieverklaring een solide basis gelegd voor een nauwe samenwerking. De partijen werken vanaf hier verder om daadwerkelijk tot de aanleg en warmtelevering over te kunnen gaan. Zo wordt onder andere een nieuw soort warmtepomp ontwikkeld om de restwarmte geschikt te maken voor gebruik bij Heineken. Ook wordt gekeken naar het meest optimale leidingtracé en naar de beste inpassing van de ondergrondse leiding in de omgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.