Ads Top

Hogeschool Inholland ondertekent Green Deal Groene Daken


Tijdens de Innovation Expo in Amsterdam-Noord op 14 april ondertekent lector Innovatiemodellen Duurzame Energie, Christoph Maria Ravesloot, namens Hogeschool Inholland de Green Deal Groene Daken (GDGD). Na de ondertekening wordt de lector voorzitter van de stichting Green Deal Groene Daken.

Het uitwerken van en het experimenteren met verdienconcepten staat bij deze ondertekening centraal. Het uiteindelijke doel van de Green Deal Groene Daken is het versneld ontwikkelen van een biodiverse en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, waarbij er samengewerkt wordt op het gebied van duurzaamheid, techniek en groen.

De GDGD sluit aan bij het Duurzame Techniek en Groen (DTG) programma van Hogeschool Inholland. Binnen de hogeschool zijn drie onderzoekspeerpunten voor de komende jaren vastgelegd: duurzaam, gezond en creatief. Lector Ravesloot: "Dat zijn de onderwerpen waar praktijkgericht onderzoek van lectoren en docenten op gericht zijn. Met de resultaten die hieruit worden behaald, worden alle opleidingen van Hogeschool Inholland inhoudelijk versterkt. Het DTG programma is een uitwerking van het speerpunt duurzaam, waarbij tussen opleidingsinstituten op verschillende locaties en van verschillende opleidingen wordt samengewerkt tussen het domein Techniek, Ontwerpen & Informatica en Agri, Food & Lifesiences op het gebied van duurzame techniek en groene techniek."

Met de Green Deal ondertekening komt er een aansluiting vanuit het onderzoeksthema duurzaam, met een maatschappelijke ontwikkeling op basis van samenwerking in de driehoek onderwijs en onderzoek, overheid en ondernemers. "Dit is een waardevolle verandering voor het onderwijs", aldus de lector.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.