Ads Top

200ste Green Deal is een feit

Vijf nieuwe Green Deals – waaronder de 200ste – werden tijdens de Innovation Expo in Amsterdam ondertekend door minister Kamp van Economische Zaken. De eer van de 200e deal, viel ten deel aan de Green Deal Groene Daken. Deze Green Deal beoogt om daken anders te gebruiken waardoor het mogelijk is om water te bufferen, oververhitting tegen te gaan en de biodiversiteit te stimuleren. Behalve vijf Green Deals werd er ook een City Deal ondertekend.

Green Deals hebben de afgelopen jaren bewezen dat de overheid, NGO’s en bedrijfsleven samen veel voor elkaar kunnen krijgen om een groene economie te realiseren. Er werden tal van projecten gelanceerd en succesvol afgerond. Door van elkaar te leren én elkaar te ondersteunen zijn grote slagen gemaakt. Maar er liggen ook nog veel kansen. Met de vijf deals die minister Kamp van Economische Zaken vandaag ondertekende krijgen een aantal van die kansen een versnelling.

Elektrisch Vervoer 2016-2020
De Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 wil alle acties op het terrein van elektrisch vervoer bundelen en daarmee de elektrificatie van het (weg)verkeer versnellen. Behalve dat er meer volledig elektrische auto’s verkocht moeten worden (15% van het totaal in 2025) willen partijen particulieren stimuleren om de overstap naar EV te maken.

Business met Biomassa en Biobased Gas
De Green Deal Business met Biomassa en Biobased Gas zal rendabele business cases met biomassa mogelijk maken. De overheid en marktpartijen slaan de handen ineen om kennis te ontsluiten, knelpunten in kaart te brengen en creatieve oplossingen te bedenken zodat biomassa een volwaardige groene grondstof wordt.

Geothermie Brabant
Geothermie biedt de mogelijkheid om de warmtebehoefte op lange termijn duurzaam in te vullen. Regionale overheden en bedrijven in de omgeving van Helmond en Tilburg willen binnen de Green Deal Geothermie Brabant vijf geothermieprojecten realiseren. De verwachting is dat door de bundeling van projecten schaalvoordelen ontstaan, het risico wordt gespreid en het eenvoudiger zal zijn om financiering te vinden. De kennis die wordt opgedaan biedt daarnaast de mogelijkheid om elders in het land soortgelijke trajecten te starten.

Groene Daken fase 2
Begroeide (gebruiks)daken bieden kansen om ecosystemen te versterken in de gebouwde omgeving. Ze kunnen fijnstof afvangen, hittestress verminderen en de biodiversiteit in steden vergroten. Partijen willen in de tweede fase van deze Green Deal groene daken een nieuw maatschappelijk verdienmodel toetsen, actief kansen signaleren en pilots initiëren.

Stimuleren Biobased producten Openbare Ruimte
Een voor iedereen zicht- en tastbare Green Deal is Stimuleren van Biobased Producten voor de Openbare Ruimte. De biobased producten zijn van toegevoegde waarde omdat zij het gebruik van fossiele grondstoffen verminderen. In de Provincie Noord-Brabant wil men ervaring opdoen met het inkopen van deze materialen voor de openbare ruimten. Er zullen ten minste vier pilotprojecten het licht zien.

City Deal - Warm Welkom Talent
Waar Green Deals inzetten op groene groei, zetten City Deals in op de economische positie van steden. De gemeenten Amsterdam, Groningen, Den Haag en Eindhoven gaan nauw samenwerken binnen de City Deal Warm Welkom Talent om Nederland aantrekkelijker te maken voor ambitieuze buitenlandse ondernemers. Deze creatieve ondernemers zijn belangrijk voor de economie en het creëren van nieuwe banen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.