Ads Top

Hergebruik van afval en productie duurzame energie nemen toe

HVC is er naar eigen zeggen in geslaagd de opwaartse lijn vast te houden. Het nettoresultaat over 2015 verbeterde met 8,4 miljoen naar 13,5 miljoen euro.

Net als in het afgelopen jaar zet HVC de komende jaren fors in op het verbeteren van de afvalscheidingsresultaten in de gemeenten waar HVC de inzameling verzorgt. Door de verschillende afvalstromen apart in te zamelen kunnen deze als grondstoffen opnieuw worden gebruikt. 

HVC is in 2015 gestart met het programma ‘Meer waarde uit afval’ waarbij inwoners actief betrokken en gestimuleerd worden om afval zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden. Sinds 1 april van dit jaar is ook het project 100-100-100.nu gestart, het project waarin in 29 gemeenten 100 mensen, gedurende 100 dagen, 100% van hun afval scheiden.

In totaal doen meer dan drieduizend deelnemers mee om te zien hoeveel minder restafval ze kunnen produceren, en hoe ze afval kunnen voorkomen. Een ander voorbeeld waarbij het streven van HVC naar een circulaire economie tot uiting komt is de bodemaswasinstallatie die HVC samen met Boskalis Environmental bouwt. Naar verwachting kan deze installatie, die de bodemas van de afvalenergiecentrale wast en zo ontdoet van uitloogbare schadelijke stoffen, in de zomer van 2016 in gebruik worden genomen.

De totale duurzame energieproductie bedroeg in 2015 812 GWh (2014: 728 GWh), de hoogste jaarproductie tot nog toe. HVC ontwikkelde in 2015 een nieuw initiatief: KringloopEnergie. Vanaf dit voorjaar levert HVC elektriciteit en gas aan Nederlandse consumenten, om daarmee een bredere afzetmogelijkheid met stabielere prijzen te creëren. De warmtenetten in Alkmaar en Dordrecht werden verder uitgebreid. In september werd de 10.000ste woning aangesloten op warmte van HVC.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.