Ads Top

Intentieovereenkomst windturbinepark Greenport Venlo ondertekend

De gemeenten Venlo en Horst aan de Maas, de Provincie Limburg en energie ontwikkelmaatschappij Etriplus hebben een intentieovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een windturbinepark in Greenport Venlo. De plaatsing van de windturbines draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor duurzaamheid in de regio. Inwoners krijgen de kans mee te profiteren van het windturbinepark. Dat gebeurt via een gebiedsfonds en de mogelijkheid om in het windturbinepark te investeren.

De intentieovereenkomst is een eerste stap in de ontwikkeling van het windturbinepark. Het plangebied voor het windturbinepark bevindt zich ten noorden van de spoorlijn Venlo-Eindhoven, in de gemeenten Venlo en Horst aan de Maas. Het gehele ontwikkeltraject duurt naar verwachting drie tot vijf jaar. Initiatiefnemer van het windpark is Etriplus, ontwikkelaar van duurzame energie-oplossingen binnen Greenport Venlo. Etriplus gaat nu onderzoeken op welke wijze windturbines in Greenport Venlo kunnen worden geplaatst. Uit de integrale omgevingsbeoordeling is gebleken dat maximaal negen windturbines met een ashoogte van 120 meter geplaatst kunnen worden. Op basis van deze uitgangspunten wordt nu nader onderzoek gedaan naar onder andere de milieueffecten. 

De samenwerkingspartners vinden het belangrijk om met omwonenden in gesprek te gaan. Zij worden actief geïnformeerd over de vervolgstappen voor de ontwikkeling van het windturbinepark. Er is een klankbordgroep en er worden gesprekken met direct omwonenden gevoerd. Ook in het vervolgproces is de dialoog heel belangrijk. De partijen realiseren zich dat er lokaal minder positieve effecten kunnen ontstaan door de realisatie van de windmolens. Die worden zo veel mogelijk beperkt. Inwoners krijgen de mogelijkheid financieel te participeren in het windturbinepark. Bijvoorbeeld door mee te investeren in het park tegen een goed rendement, in euro’s of energie. Daarnaast profiteert de directe omgeving van het windturbinepark door de oprichting van een gebiedsfonds. Deze middelen zijn bestemd voor de verbetering van de leefbaarheid van de omgeving. Omwonenden mogen daar zelf in gezamenlijkheid over beslissen. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.