Ads Top

Vergroening van de chemie via biobased isobutanol commercieel haalbaar

Er liggen commerciële kansen om de chemie te vergroenen door de chemische bouwstof isobutanol voortaan te produceren uit houtachtige grondstoffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Isobutanol Platform Rotterdam (IBPR) waar ECN deel van uitmaakt.

Het IBPR-consortium heeft aangetoond dat het technisch haalbaar is om een bioraffinaderij te bouwen in het Rotterdamse havengebied voor de productie van isobutanol. Het project heeft de volledige waardeketen doorgerekend voor een combinatie van eindproducten als isobutylacetaat (een kleurloos oplosmiddel voor de (polymeer)chemie), GTBE (hoogwaardige toevoeging voor diesel ten behoeve van reductie van roetemissie) en lignine (geschikt voor toepassing in de polymeerchemie en/of brandstoffen) uitgaande van houtachtige grondstoffen.

Investeringen in een dergelijke bioraffinaderij in de Rotterdamse haven zouden binnen 6 jaar zijn terugverdiend. Via een uitgebreide life cycle assessment (LCA) is bovendien aangetoond dat de productie van isobutanol uit biomassa duurzamer is dan isobutanol vanuit fossiele grondstoffen. Het gebruik van niet-hernieuwbare energie is bijvoorbeeld 45% lager en de emissie van broeikasgassen is 25% lager.

Partners IBPR
In het IBPR-consortium wordt ondermeer samengewerkt door de Stichting BE-Basic (penvoerder), ECN, AVR, Corbion, Deltalinqs, Sweco (voorheen Grontmij), Havenbedrijf Rotterdam, GEVO, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Zirk©Technologyen en TU Delft. De volgende stap is het daadwerkelijk uitwerken en detailleren van het business plan voor een proeffabriek in de Rotterdamse haven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.