Ads Top

Onbekendheid Wet Milieubeheer onder ondernemers is groot

Vier op de vijf MKB- ondernemingen in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Echter, 45 procent van de ondernemers stelt niet op de hoogte te zijn van de belangrijke Wet Milieubeheer of aanpassingen daarin voor 2016. Ondernemers halen informatie over energiebesparing met name bij brancheorganisaties en via internet. Driekwart van de ondernemers verwacht een actieve rol van hun energieleverancier op dit vlak. Dit blijkt uit onderzoek van Week van de Ondernemer samen met Essent onder 834 ondernemers uit verschillende branches en regio’s in Nederland.

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven die veel energie verbruiken om aan energiebesparing te doen. Zij geeft richting welke middelen ingezet kunnen worden om het milieu te beschermen. Niet meer dan 55% van de ondernemers is bekend met deze wet. Vooral op directieniveau is de onbekendheid groot. Nog geen 40% van de directeuren zegt voldoende van de wet af te weten. De kennis over de wet ligt met name bij leidinggevenden en medewerkers.

De Nederlandse overheid pleit naar aanleiding van de klimaattop in Parijs echter voor een grotere rol voor het bedrijfsleven in het klimaatbeleid. Ondernemers geven op hun beurt aan dat energiebesparing vanuit de overheid te weinig wordt ondersteund. Er lijkt op dit vlak dus een belangrijke taak voor de overheid om hier meer aandacht en bekendheid aan te geven.

Ondernemers stellen ook dat de overheid met te weinig stimulerende regelingen komt, waardoor zij te maken hebben met relatief hoge investeringen. Dit speelt vooral bij kleinere ondernemingen. Zij hebben er behoefte aan dat investeringen zich binnen vijf jaar terug kunnen verdienen. Want veruit de belangrijkste reden voor ondernemers om te investeren in het verminderen van energieverbruik is het kunnen maken van een hogere marge.

Wouter van Rhoon, directeur Essent Zakelijk: “Ondernemers willen advies over hoe zij hun energieverbruik kunnen verminderen Het is logisch dat vrijwel elke ondernemer naar zijn energieleverancier kijkt om hem daarin te helpen. En terecht: wij hebben de kennis en de mensen in huis om de business case van onze klanten te verbeteren. Terwijl de ondernemer zich kan blijven richten op zijn kerntaak: succesvol zijn klanten bedienen.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.